Tomtens råmärken

Ifall det råmärke som anger tomtgränsen har försvunnit eller om det råder tvist om var gränsen går, kan man på tomtägarens skriftliga ansökan officiellt förrätta fastställande av gräns. Förrättningen är avgiftsbelagd och kostnaderna betalas av den som beställt förrättningen.

Närmare information om fastställande av gräns: www.vantaa.fi > Asuminen ja rakentaminen > Maanmittauspalvelut > Palvelut maanomistajille ja rakentajille > Rajamerkit

Nyheter

Twitter