Kontaktinformation

Stadsmätning

Ämbetshuset

Dickursby, Konvaljvägen 28, 01300 VANDA
mio@vantaa.fi

Kundservicen
(09) 839 22277
Vandainfo, Dickursby
Dixi, Banvägen 11, 2 vån.
01300 Vanda
öppen mån.-fre. kl. 8.15-15.15

Tomtindelningar och tomtavstyckningar
kundservice, (09) 839 22268 eller 050 302 6728

Förrättningsingenjörerna, fastighetsteknikerna
(09) 839 22029, 040 593 9208, 040 054 1258 och 050 302 6750.
Fastighetsteknikerns jourtid kl. 9.30-12

Fastighetsregisterutdrag, lagfarter och gravationsbevis
(09) 839 22268

Markägaruppgifter
(09) 839 22268, 050 314 5085

Information om underjordiska kablars placering
maankaytto.asiakaspalvelu@vantaa.fi
kundservice, (09) 839 22277

Byggnadstillsynsmätningar
(09) 839 22279, j
ourtid kl. 9.30-12

Kartförsäljning
kartanmyynti@vantaa.fi
(09) 839 26157 mån.-fre. kl. 8.15-11

Adressnumrering, 050 302 7270

Offentliga köpvittnen
(09) 839 22239, (09) 839 23434, (09) 839 22029,
040 593 9208, 040 054 1258 och 050 302 6750

Terrängmätningar:

Västra Vanda:
Mårtensdal, Kraftverksvägen 2
01620 VANDA
040 044 5137

Östra Vanda:
Björkhagen, Kvesvedsvägen 7
01300 VANDA
0400 850 238, 040 521 9869, 040 734 2045

Nyheter

Twitter