Kundservicen – Markanvändning, byggnad och miljö

Planläggnings- och byggtjänster över samma disk.

I markanvändningens kundservicelokaler har stadsplaneringens, mätningsavdelningens, kommunalteknikcentralens och byggnadstillsynens kundservice sammanförts.
Syftet med sammanslagningen är att kommuninvånarna ska kunna erbjudas sakkunnig service över en och samma disk, så omfattande och kostnadseffektivt som möjligt.

Markanvändningens gemensamma kundservice står bland annat till tjänst i frågor som anknyter till bygglov, olika gatuområdestillstånd, fastigheter, kartor, lägesuppgifter om underjordiska ledningar och stadens lantmäteri samt detaljplanefrågor. Lokalerna kommer också att ha utställningsutrymmen, där bland annat aktuella planer av olika slag presenteras.

Respons

Respons som gäller trafik, underhåll och renhållning av gator samt planering och anläggning av gator och grönområden lämnas i första hand in på en responsblankett.

Andra responskanaler:

  • Anmälan om fel i gatubelysningen
  • Respons till NTM-centralen
  • Respons till Trafikverket
  • Gatuunderhållsjour i brådskande ärenden utanför kontorstid: Mellersta Nylands räddningsverk, lägescentralen, tfn 09 8394 0000
  • Anmälan om fel på vägar som underhålls av staten (bl.a. Ring III, Tavastehusleden, Tusbyleden, Lahtisvägen och -leden) Vägtrafikantlinjen, tfn 0200 2100
  • Respons om fel i trafikljus 09 3103 7555 dygnet runt
  • Respons om behov av trafikövervakning eller frågor om trafiklagstiftningen: liikennepalaute.ita-uusimaa@poliisi.fi

Nyheter

Twitter