Parkering

I Vanda sker parkeringen främst på privata områden

I Vanda ansvarar huvudsakligen privata instanser för ordnandet av parkering. De största in-stanserna som tillhandahåller kommersiella parkeringsutrymmen utgörs av stora affärer och köpcentrum. Parkeringsplatserna har ofta placerats i fastigheter, på deras gårdsplaner eller separata parkeringstomter eftersom tanken är att varje fastighet på egen hand organiserar den parkering som fastigheten är i behov av.

Det är tillåtet med kompletterande allmän gatuparkering ifall den sker utan att störa trafiken och utan att äventyra trafiksäkerheten. Begränsningarna för gatuparkering har angetts med trafikmärken.

Det kostar ingenting att parkera utmed gator och på stadens parkeringsplatser, men parkeringen är dock i allmänhet tidsbegränsad. Begränsningarna sträcker sig från 10 minuter upp till 24 timmar.

Infartsparkering vid stationerna

I Vanda finns ett stort antal infartsparkeringsplatser både vid stationerna utmed stambanan och Ringbanan samt Helsingfors-Vanda flygplats. På flygplatsen är parkeringen huvudsakligen avgiftsbelagd men vid tågstationerna är den däremot avgiftsfri. På tågstationernas infartspar-keringar har parkeringen begränsats till antingen 12 eller 24 timmar beroende på station.

Övervakning som utförs av Vanda stads parkeringsövervakning

Huvudsakligen övervakar stadens parkeringsövervakning endast den parkering som sker på allmänna områden. Fastighetsägare kan enligt önskemål göra upp avtal med stadens parke-ringsövervakning om övervakning av privata områden. Vanda stads parkeringsövervakning har avtal om övervakning av bl.a. parkeringsanläggningar i anslutning till vissa affärsfastigheter samt ett antal gårdsplaner som hör till privata fastigheter.

Parkeringinformation

Nyheter

Twitter