Vanda i ljus

När det blir mörkt ute lyses Vanda upp. Ljuskonstverk av olika slag dekorerar stadens gator, byggnader, öppna platser och torg. Under den mörka tiden av året ordnas också olika evenemang, som ljuskonstfestivalen Reflektor Korso.

De ljusplatser som presenteras i denna webbsajt är ljuskonst, belysta offentliga konstverk och ljusplatser i förhållande till stadsplanering. Vackra belysningar som man passerar dagligen, och till och med gatlyktor, ger ett annat intryck när man stannar för att beskåda och fotografera dem.

Ljuskonstverk i Vanda

Ljuskonst piggar upp och gläder oss i olika delar av Vanda. En del av verken tänds automatiskt vid skymning på höst- och vinterkvällarna medan andra utgörs av säsongbelysning och används, eller till exempel byter färg, enligt en viss bestämd period.

I höst lyfter vi fram olika ljusjuveler i Vanda. Uppgifterna om konstverken uppdateras på den här sidan och vi hoppas att konstverken ska vara till glädje för alla Vandabor och besökare i Vanda.

Gå ut och bekanta dig med konst i dina hemknutar eller bege dig på äventyr till olika delar av Vanda!

Ljusplatser i Aviapolis storområdet

Ljusplatser i Håkansböle storområdet

Ljusplatser i Kivistö storområdet

Ljusplatser i Björkby storområdet

Ljusplatser i Korso storområdet

Ljusplatser i Dickursby storområdet

Nyheter

Twitter