Vanda i ljus

När det blir mörkt ute lyses Vanda upp. Ljuskonstverk av olika slag dekorerar stadens gator, byggnader, öppna platser och torg. Under den mörka tiden av året ordnas också olika evenemang, som ljuskonstfestivalen Reflektor Korso.

Ljuskonstverk i Vanda

Ljuskonst piggar upp och gläder oss i olika delar av Vanda. En del av verken tänds automatiskt vid skymning på höst- och vinterkvällarna medan andra utgörs av säsongbelysning och används, eller till exempel byter färg, enligt en viss bestämd period.

I höst lyfter vi fram olika ljusjuveler i Vanda. Uppgifterna om konstverken uppdateras på den här sidan och vi hoppas att konstverken ska vara till glädje för alla Vandabor och besökare i Vanda.

Gå ut och bekanta dig med konst i dina hemknutar eller bege dig på äventyr till olika delar av Vanda!

Storområdet Björkby

Ljusrutten från Lejle station med cykel 4,8km

Konstverket Pingviini, Lejlevägen (Kuckuberget)

Torget Primavera

Ljuskonstverket i Ebbforsrondellen, Ebbforsvägen

Nyheter

Twitter