Spårvägar

I Vanda håller man på att utarbeta en översiktsplan för en spårväg från östra Vanda till flygplatsen. Spårvägen med namnet Vandabanan skulle gå från Mellungsbacka metrostation via Västerkulla, Håkansböle och Dickursby till Aviapolis och flygplatsen. Medelhastigheten beräknas ligga på 24 km/t. Avståndet mellan spårvagnshållplatserna är enligt planerna omkring 800 meter.

Planeringen av spårvägen ingår i arbetet med att utarbeta en generalplan för Vanda 2020. Mer information om generalplanen: www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Tidtabellen för Vandabanan

En preliminär översiktsplan har utarbetats för spårvägen. I detta nu pågår arbetet med en översiktsplan för Vandabanan som färdigställs före slutet av år 2019. Arbetena med att bygga spårvägen kunde inledas allra tidigast år 2025 och den kunde därmed vara i bruk på 2030-talet.

Andra spårvägar

I Vanda förbereder man sig även för ytterligare spårvägar utöver Vandabanan. I anslutning till generalplanen undersöks till exempel en spårvägsförbindelse från Jumbo via Rosendal till Helsingfors, samt en linje från Backas västerut mot Myrbacka. Man är också förberedd på att nuvarande stomlinje 560 ändras till spårförbindelse.

Växelverkan

I samband med utarbetandet av generalplanen under åren 2018–2019 har invånarna möjlighet att påverka planeringen av Vandabanan. Växelverkan som rör samtliga spårvägar i Vanda kopplas samman med växelverkan i anslutning till generalplanen. Staden informerar separat om olika tillställningar, enkäter och andra möjligheter till växelverkan som gäller spårvägarna.

Nyheter

Twitter