Vandaspåran

En 3D-bild av Vandaspårans vagn på Konvaljvägen i Dickursby i framtiden. Framför spårvagnen går människor på gatan och bakom den ligger ett råd av färgrika höghus. Bild: WSP Finland.

Vandaspåran är en modern snabbspårväg som förenar områdena kring Håkansböle och Västerkulla med det regionala bannätet och skapar en direkt förbindelse till Dickursby, Aviapolis och flygplatsen.

Vandaspåran är en planerad snabbspårväg som kopplar samman området kring Håkansböle och Västerkulla med spårtrafiken och skapar en smidig förbindelse till Dickursby, Jumbo och Aviapolis samt Helsingfors-Vanda flygplats. Den skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binder samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av nätverket av centrumområden.

Vandaspårans översiktsplan färdigställdes år 2019. På basis av översiktsplanen beslutade stadsfullmäktige 16.12.2019 att planeringen av spårvägen fortgår.

Den fortsatta planeringen körde igång hösten 2020 och under planeringen utarbetas gatu- och parkplaner samt detaljplaner som möjliggör byggandet av spårvägen. Dessutom utarbetas en dispositionsplan för att styra stadsutvecklingen i området kring spårvägslinjen.

Spårvägen är en betydande investering i Vandas framtid. Den har stor betydelse på grund av dess stimulerande effekt på ekonomin då den för med sig sysselsättning och nya möjligheter till affärsverksamhet utmed goda kollektivtrafikförbindelser. Spårvägslinjen utgör stadens viktigaste tillväxtkorridor och den förväntas bidra till 37 000 nya invånare och 30 000 arbetstillfällen. Vandaspåran är också en integrerad del av huvudstadsregionens snabbspårvägsnät som är under utveckling.

Vandaspåran i ett nötskal

En grafisk karta av Vandaspårans rutt som förklarats i texten. Kartograf: Kari Tervo.

  • Rutt: Mellungsbacka-Västerkulla-Håkansböle-Dickursby-Aviapolis-Flygplatsen
  • Längd: 19,3 km (500 m i Helsingfors)
  • Hållplatser: 25 st.
  • Distans mellan hållplatserna: ca. 800 m
  • Topphastighet: 70 km/h
  • Medelhastighet (inkl. stopparna): 25 km/h
  • Kapacitet: 150 personer / vagn
  • Turintervall: 5–20 min
  • Passagerare år 2030: 82 000 / dygn

Nyheter

Twitter