Program och projekt

Vanda utvecklas som en internationell hemstad

Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö deltar aktivt:

Framtidsvisioner för Vanda är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.

Nyheter

Twitter