I Kivistö växer ett urbant centrum fram

Havainnekuva Kaupunkikeskuksesta. Kuva: Skanska ja NCC

I framtiden kommer Kivistö utmed Ringbanan att växa till sig och ha bostäder för till och med 30 000 Vandabor.

Utöver bostäder byggs i centrumområdet en ny allaktivitetsbyggnad där skola, daghem, rådgivning, musikinstitut och konstskola får plats. I centrum av Kivistö planeras också ett nytt köpcentrum.

Bland annat genom olika konstverk satsas det på områdets trivsel. De parker och grönområden som anläggs i Kivistö lockar invånarna till att röra på sig och njuta av naturen. Rekreationsområdena i Petikko ligger också på gångavstånd.

Området har utmärkta trafikförbindelser tack vare Ringbanan som invigs 1.7.2015. Satsningar har också gjorts för att underlätta cykeltrafik. Kivistö kommer att stå i fokus denna sommar, i och med att Bostadsmässan ordnas i stadsdelen i juli.

Gå också in på Kivistös egna webbsidor: Vantaankivisto.fi (på finska)

Nyheter

Twitter