واکسین مقابله با ویروس کرونا

در این سایت در مورد وضعیت مربوط به واکسین ها اطلاعات جمع آوری می کنیم. با دنبال کردن این سایت می توانید از وضعیت واکسیناسیون و تقسیم اوقات واکسیناسیون گروه های مختلف در وانتا اطلاعات به روز داشته باشید.

واکسیناسیون کرونا در وانتا

در فنلند هر شهر مسئول دادن واکسین به منطقه خود می باشند. واکسیناسیون کرونا در وانتا در هفته دوم امسال شروع شده است.
واکسین ویروس کرونا بدن را در مقابل بیماری ویروس کرونا و به ویژه در برابر انواع جدی این ویروس تقویت و محافظت می کند. واکسین های ویروس کرونا در فنلند در اول به طور محدود دریافت می شود و از همین خاطر در اول فقط به گروه های خاص واکسین زده می شود. مطابق با استراتیژی فنلند برای واکسین کرونا:
•اول واکسین به داکترها و نرس هایی زده می شود که از مریض های ویروس کرونا و یا از افراد مسن مراقبت میکنند.
•بعد واکسین به افرادی زده می شود که خطر این را دارند که به بیماری شدید و جدی ویروس کرونا مبتلا شوند. این افراد به طور مثال افراد مسن و افرادی هستند که بیماریهای شدید و جدی دارند.
•بعد از آن به کل بزرگسالان واکسین زده می شود.
مجبور به زدن واکسین نمی باشید. به هر حال زدن واکسین بهتر است، چرا که آن بدن را به ویژه در مقابل بیماری شدید ویروس کرونا تقویت و محافظت می کند. پروسه ی واکسیناسیون چندین ماه را در بر می گیرد. زدن واکسین ویروس کرونا هیچ خرجی برای شما نخواهد داشت یعنی به طور رایگان می باشد.

گرفتن وقت برای زدن واکسین کرونا

در وانتا واکسین کرونا به طور مرحله به مرحله تطبیق می شود. نامۀ معلومات در مورد شروع واکسیناسیون کرونا برای تمام افرادی که امسال 70 ساله می شوند و در وانتا زندگی می کنند، فرستاده می شود. به افراد جوانتر از هفتاد سال پیشنهاد میشود که از طریق دنبال کردن این سایت در مورد پیشبرد واکسیناسیون و نوبت واکسیناسیون گروه سنی خود برای گرفتن وقت زدن واکسین اطلاع دریافت کنند.
پلن واکسیناسیون کرونا در فصل بهار به مرور مشخص می شود و این موضوع به مقدار واکسین هایی که وارد می شود، بستگی دارد.
برای زدن واکسین باید وقت گرفت. درخواست می کنیم که در اول کوشش کنید از طریق سایت انترنتی www.koronarokotusaika.fi برای زدن واکسین کرونا وقت بگیرید. اگر برایتان امکان وقت گرفتن از طریق اینترنت وجود ندارد، می توانید از طریق تماس تلفنی به شمارۀ 0958443030 (از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 تا ساعت 16) وقت بگیرید. وقتی که تماس می گیرید باید درخواست بگذارید که به شما پس زنگ بزنند و از آنجا زمانی که وقت های واکسیناسیون داشته باشند که به شما بدهند، به شما دوباره زنگ می زنند. این شماره تلفن تنها برای وقت گرفتن گروه ها برای واکسیناسیون می باشد نه برای سوال پرسیدن و معلومات گرفتن تا خط تلفن مصروف و بیر و بار نشود.
برای پیشبرد راحت واکسیناسیون پیشنهاد می شود که تا حد امکان بیشتر افراد کوشش کنند که زمانی که نوبت گروه سنیشان برای گرفتن وقت واکسیناسیون شد، سریعا برای زدن واکسین وقت بگیرند. اگر که به هر دلیلی نتوان سریعاً برای زدن واکسین وقت گرفت، به هر حال امکانش هست که بعدتر وقت گرفت.
این واکسیناسیون شامل دو مرحله می باشد یعنی این واکسین دو بار زده می شود.
وقت ها برای گرفتن زمانی باز می شود که مقدار زیادی واکسین در دسترس باشد. وقت ها که هست، همیشه برای هفت روز بعدتر می باشد. اگر وقتی نبود که به شما بدهند، باید روز بعد دوباره کوشش کنید که وقت بگیرید.
توجه داشته باشید: اگر که به بیماری ویروس کرونا مبتلا شده اید، می توانید برای واکسین زدن بیایید ولی بهتر است که 1 الی 3 ماه از زمان شروع علائم بیماری گذشته باشد.

چه طور می توان اپیدمی یا همه گیری ایجاد شده توسط ویروس کرونا را سریع تحت کنترل گرفت وقتی که واکسین آن در دسترس می باشد؟

واکسین کردن تمام کسانی که می خواهند واکسین شوند ماه ها را در بر می گیرد. پیشبرد واکسیناسیون به این ارتباط می گیرد که شرکت های دواسازی چقدر سریع می توانند که واکسین ها را تولید کنند و همچنان چقدر سریع این واکسین ها در مراکز واکسیناسیون توضیع می شود.
با شروع واکسیناسیون در جامعه نمی توان سریعاً به زندگی نورمال برگشت، بلکه این تغییر به تدریج اتفاق می افتد. امکانات برگشتن به زندگی نورمال به طور مثال بستگی به تاثیر و توانایی واکسین ها در جلوگیری از بیماری شدید و همچنان بستگی به انتقال ویروس کرونا دارد. در بهترین حالت واکسین جلوی بیماری شدید و مرگ ومیر را می گیرد و همچنان از ترشح ویروس و بعد انتقال آن جلوگیری می کند. به هر حال هنوز اطلاعی در این مورد وجود ندارد که آیا واکسین کرونا جلوی انتقال ویروس از یک شخص به شخص دیگر را می گیرد یا نه. این موضوع با جمع آوری اطلاعات تحقیقات دقیق تر میشود.
همچنان هنوز هیچ اطلاعی در این مورد وجود ندارد که چه مدت محافظت و ایمنی که این واکسین ها به بدن می دهند ادامه خواهد داشت، چرا که این واکسین های تولید شده زیاد وقت نیست که استفاده می شوند. با جمع آوری اطلاعات همچنان خواهیم فهمید که آیا ضرورت به مرحله دوم واکسین می باشد یا نه.

آیا باید کسانی که واکسین کرونا را زده اند هنوز هم فاصله شان با افراد دیگر را رعایت کنند و ماسک بزنند؟

بعد از واکسین زدن هم بسیار مهم می باشد که فاصله خود را با دیگر افراد رعایت کرد، از اجتماعات و رفتن به جاهای بیروبار و شلوغ جلوگیری کرد، بهداشت دست ها را رعایت کرد، در زمان سرفه کردن بهداشت را رعایت کرد، زمانی که امکان رعایت فاصله خود با دیگر افراد وجود ندارد از ماسک استفاده کرد و در همچنان در صورت ظاهر شدن علائم بیماری آزمایش ویروس کرونا را انجام داد. بعد از واکسین زدن هنوز چندین ماه را در بر می گیرد قبل از اینکه در سطح جمعیت در مقابل بیماری سیستم دفاعی بدن تقویت شود و این اپیدمی از بین برود.

واکسیناسیون کرونا در «وانتا»

واکسن کرونا در مقابل مرض ویروس کرونا و خاصتا انواع جدی آن از افراد حفاظت می کند. تمام اطفال بالای ۱۲ سال باشنده شهر «وانتا» می ‌توانند در صورت تمایل، واکسن کرونا را رایگان دریافت کنند.

برایتزریقرایگانواکسنکرونادروبسایتwww.koronarokotusaika.fiوقتبگیرید،یاباشماره0958443030 تماسبگیریدتابرایشماتلفنکنند (روزهایدوشنبهتاجمعهازساعت8 تا16).

بعض مراکز واکسن بدون وقت قبلی نیز پیچکاری را انجام می دهند.

مراکز اصلی واکسن کرونا در «وانتا»:

Hiekkaharju Varia (Tennistie 1)
Myyrmäki-halli (Raappavuorentie 10)
Dixi (Ratatie 11)
Myyrmanni (Iskoskuja 3)
Jumbo (Vantaanportinkatu 3)

می توانید وضعیت تزریق واکسن و نوبت خودتان را در وبسایت ذیل دنبال کنید www.vantaa.fi/koronarokotukset

پس از تزریق واکسن نیز بهداشت و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. دست هایتان را زیاد بشویید و فقط بر دستمال یا آستین خود سرفه کنید. توصیه های مسئولین، مانند استفاده از ماسک را انجام دهید و در صورت پیدا شدن علائم مریضی،‌ در تست کرونا بروید.

توجه داشته باشید که برای اینکه ما بتوانیم فاصله اجتماعی حد اقل ۲ متر را رعایت کنیم، ممکن است مجبور شوید مدتی در بیرون از مرکز منتظر نوبت واکسن خود بمانید. شخص همراه می تواند فقط در صورتی که حضور او در محل پیچکاری ضرور باشد در آنجا حاضر شود. در محل دریافت واکسن باید از ماسک صورت استفاده کنید و دستهای تان را پاک نگاه دارید.

تصدیق واکسن اتحادیه اروپا

تصدیق واکسن اتحادیه اروپا شامل سه تصدیق می باشد:

-تصدیق دریافت واکسن کرونا

-تصدیق نتیجه منفی تست کرونا

-تصدیق در مورد مریضی به ویروس کرونا

شما می ‌توانید خودتان تصدیق واکسن اتحادیه اروپا را از آدرس omakanta.fi دریافت کنید. می توانید نسخه کاغذی مدرک کرونا را نیز از مراکز صحی دریافت کنید.

آیا می ‌توانم به خارج سفر کنم؟

تبدیل شدن سریع وضعیت همه گیری کووید-۱۹ هنوز هم ممکن می باشد. به این دلیل است که موسسه صحت عامه (THL) هنوز هم توصیه می کند که در صورت سفر به کشور های منطقه اتحادیه اروپا و حوزه شنگن، با احتیاط بسیار عمل کنید. به علاوه موسسه صحت عامه (THL) توصیه می کند که از مسافرت های غیر ضروری به خارج از منطقه اتحادیه اروپا و حوزه شنگن پرهیز کنید، به غیر از کشور هایی که دولت محدودیت های سفر از آنها به فنلند را بر داشته باشد.

اگر برنامه سفر خارج دارید توجه کنید که کشور ها ممکن است ورود مسافران به مرز های خود را محدود بسازند. جدید ترین شرایط و قوانین ورود به کشور و قرنطینه را پیش از سفر از مسئولین کشور مقصد خود، مثلاً از نزدیک‌ ترین کنسولگری آن کشور سوال کنید.

وقتی در فنلند پس می آیید ممکن است مکلف باشید در برنامه های لازم برای جلوگیری از شیوع مریضی، مانند بررسی تصدیق و مدارک و یک یا دو تست کرونا بروید. طبق توصیه های موجود، ممکن است لازم باشد که تا زمان نتیجه منفی تست گرفته شده در زمان ورود به کشور یا پس از آن، به اختیار خود از تماس با دیگران دوری کنید.

اطلاعات بیشتر: