رهنمای قرنطین

قرنطین به معنی محدود ساختن آزادی رفت و آمد شخص سالم، برای جلوگیری شیوع مریضی توسط شخص ناقل بدون علائم مریضی می باشد. قرنطین مطابق با ماده ۶۰ از قانون امراض مسری انجام می شود.

انزوا به معنی جدا کردن شخص مصاب شده به مریضی از اشخاص سالم است. انزوا مطابق با ماده ۶۳ از قانون امراض مسری انجام می شود.

دستور قرنطین یا انزوا تصمیمات رسمی مسئولین و مطابق با قانون بوده و عمل کردن به آنها دلخواه و اختیاری نیست. طول مدت قرنطین یا انزوا مطابق با هر مورد تنظیم می شود.

چه کار هایی را می شود در زمان قرنطین یا انزوا انجام داد؟ چه کار هایی را نه؟

• شخص قرنطین شده نباید با غیر از افرادی که در خانه او زنده گی می‌ کنند تماس داشته باشد.
• نباید به محل کار، محل تحصیل یا مهد کودک برود. کار های راه دو را می توان بطور معمول از خانه انجام داد.
• نباید از وسایل نقلیه عمومی مانند ترین، بس یا طیاره استفاده کند. تاکسی های با محافظ پلاستیکی موجود می باشند. وقتی تاکسی خبر می کنید، از این نوع تاکسی تقاضا کنید.
• نباید در اماکن عمومی مثل مراکز تجاری یا رستوران رفت و آمد داشته باشد.
• نباید به مغازه، داروخانه یا ادارات مراجعه کند‌. برای خریدن غذا یا دوا، اول از نزدیکان خود کمک بخواهید. بهتر است لوازم خریده شده را پشت در بگذارند.
• در زمان قرنطین نباید مهمان دعوت کنید، یا دیگر کسی را برای پاک کاری یا دیگر کار در خانه دعوت کنید. رفتن در خانه دیگران نیز در زمان قرنطین ممنوع می باشد. خدمات خانه و خدمات نرس خانه گی‌ این موضوع استثنا می باشد، اما برای این اشخاص باید در مورد وضعیت قرنطین خبر داده شود.
• نیاید در کلیسا، مسجد یا اماکنی مثل اینها برود.
• نباید در مراکز ورزش، تیاتر، سینما یا دیگر مراکز تفریح برود.
• نباید در اماکن عمومی باشندگان خانه، یا سونای عمومی خانه برود. از لفت استفاده نکنید. اگر مجبور شدید از لفت استفاده کنید، تنها در لفت شوید.
• در شستن دست ها، سرفه کردن و پاک‌ کردن بینی مطابق دستورات حفظ الصحه عمل کنید. سطوحی که دیگران نیز به آنها دست می زنند را لمس نکنید. این سطوح می توانند کتاره و دکمه های لفت باشند.
• در زمان قرنطین می توانید در فضای باز ورزش و تحرک کنید، به شرط اینکه با کسی تماس نداشته باشید. باید از دیگر عابران حد اقل ۲ متر فاصله بگیرید.

اعضای خانواده شخص قرنطین شده در قرنطین نمی باشند، مگر اینکه خودشان نیز به کووید ۱۹ مصاب شده باشند. اعضای خانواده می توانند در بیرون از خانه رفت و آمد کنند.

جواب منفی تست کرونا شخص را از قرنطین آزاد نمی سازد.

آیا جواب تست کرونای شما مثبت بوده و منتظر تماس مسئول‌ بررسی راه انتقال مریضی می باشید؟

فکر کنید که ممکن است در کجا به این مریضی مصاب شده باشید.

فکر کنید که در طول ۴۸ ساعت قبل از مریض شدن، با چه کسانی بیشتر از ۱۵ دقیقه در داخل اتاق ملاقات کرده اید:

• محل کار
• مراکز حفظ الصحه
• مکتب، محل تحصیل
• مصروفیت ‌تفریحی
• در جشن، دیگر مراسم، مسابقات ورزشی، کنسرت
• بار، رستوران، موزیم، سینما
• در سفر داخل یا خارج فنلند
• در زمان مراجعه به ادارات
• می توانید برای یاد آوری کار ها و اتفاقات تقویم خود را بخوانید. به علاوه، می توانید رسید های خرید مکان هایی که در آنها بوده اید را بررسی کنید.
• اسامی افرادی را که ملاقات کرده آید را در یک لست بنویسید. نام، شماره تلفن و شهر محل زنده کی هر کس را که ملاقات کرده اید را در کاغذ بنویسید.

مسئولین حفظ الصحه برای افراد مصاب شده نمی گویند که ممکن است چه کسی ایشان را مصاب کرده باشد.

اگر بخواهید، می توانید خودتان احتمال مصابیت به مریضی را برای افرادی که ملاقات کرده اید خبر دهید.