Fasalada 4 aad - 5 aad ee iskuulka Lehtikuusi guriga ayey waxbarashada ku qaadan doonan 8.2.- 19.2.2021

Lue sama tiedote suomeksi: Lehtikuusen koulun 4.–5. luokat etäopetukseen 8.2.- 19.2.2021

COVID-19 ayaa markale laga helay Iskuulka Lehtikuusi. Ardey badan iyo shaqaalaha iskuulka ayaa karantiin galay.

Iskuulka Lehtikuusi fasalada 4 ilaa 5 giriga ayey waxbarashada ku qaadan doonaan inta udhaxeysa 8.2 ilaa 19.2.2021.

Fasallada 1aad illaa 3aad waxbarashadooda iskuulka Lehtikuusi ayey ku qaadan doonaan. Sidoo kale, ardayda caawimaad dheeraada u baahan waxay xaq u leeyihiin inay waxbarashadooda iskuulka ku dhex qaataan.

Macalimiinta wexey ardeyda ka hagi doonaan Wilma, sida qaabka ey duruustooda uga shaqeynayaan iyo habka ey cuntada iskuulka uga soo qaadanayaan.