Kevään 2022 päättöarvioinnissa puhaltavat uudet tuulet

Artikkeli

Asiasanat

KoulutusAsukkaatLapsiperheetOppilaat

Suurista ja keskeisistä arvioinnin linjauksista päättää Opetushallitus, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto. Opetushallitus vastaa mm. perusopetuksen kehittämisestä. Yksi viimeisimmistä kehitystöistä onkin kaikkiin oppiaineisiin lisätyt päättöarvioinnin kriteerit, joilla arvioinnin yhdenmukaisuutta parannetaan.

Kesäisessä kuvassa on Kartanonkosken koulu. Pihalla on polkupyöriä.

Kartanonkosken koulu. Kuva: Sercan Alkan

Arvioinnissa yksi kestoaiheista on sen yhdenmukaisuus: arvosanat ovat saattaneet vaihdella koulun sisällä paljonkin. Se on herättänyt huolta sekä opetusalan ammattilaisissa että huoltajissa. Tähän huoleen Opetushallitus tarttui tekemällä kaikkiin oppiaineisiin päättöarvioinnin kriteerit. Tarkemmat kriteerit lisäävät arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta.

Kriteereitä sovelletaankin ensimmäisen kerran tämän kevään päättöarvioinnissa 9. vuosiluokan oppilaille. Päättöarvioinnin kriteereihin on lisätty osaamisen kuvaus jokaiseen oppiaineeseen arvosanalle 5, 7, 8 ja 9. Ennen uudistusta osaamista kuvattiin vain arvosanan 8 osalta. Opetushallitus valmistelee myös kuudesluokkalaisten päättötodistuksen kaikkiin oppiaineisiin arviointikriteerit arvosanoille 5, 7 ja 9. Samalla arvosanan 8 aikaisempia kriteereitä täsmennetään. Kriteereissä kuvataan, mitä oppilaan tulee osata saadakseen oppiaineesta kyseisen arvosanan.  

- Päättöarvioinnin kriteerien kirjaaminen eri arvosanoille on helpottanut opettajan arviointityötä, mutta myös avannut tarkemmin sitä, mitä opetussuunnitelmassa mainittuihin taitoihin sisältyy. Kaikkien, niin oppilaan kuin opettajankin, on täsmennettyjen kriteerien avulla helpompi pitkin kouluvuotta arvioida, missä kussakin taidossa mennään, kertoo Ylästön koulun rehtori Satu Ollila

On tärkeää, että päättöarvioinnin kriteereitä sanoitetaan oppilaille. Minkään oppiaineen numero ei saisi tulla oppilaalle yllätyksensä, vaan hänelle pitää opiskelun varrella avata opiskeltavia tavoitteita ja antaa ohjaavaa palautetta. 

- Kevään aikana olemme opettajien kanssa keskustelleet siitä, miten päättöarvioinnin kriteerit tukevat oppimisen suunnittelua, ja oppimisen aikaisen palautteen antamisesta oppilaille heidän taitojensa kehitystä koskien, kertoo Hämeenkylän koulun matematiikan ja fysiikan opettaja Timo Järvenpää

On tärkeä muistaa, että oppilaan osaamisen ja oppimisen arviointi on hyvin paljon muutakin kuin kaksi kertaa vuodessa jaettavat todistukset. Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen tavoitteet, ohjata, kannustaa ja kehittää itsearviointitaitoja. 

Avainsanat

Peruskoulut