Kilterin koulun valmistavan opetuksen luokilla opitaan sekä kielestä että kulttuurista

Artikkeli

Opetusministeri Li Andersson vieraili Kilterin koulussa 18.5.2022. Ministeri tutustui koulun valmistavien luokkien toimintaan.

Kuvassa Li Anderssonin lisäksi Vantaan kaupungin edustajia. He ovat sisällä luokkahuoneessa.

Li Andersson, Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske ja Myyrmäen suuralueen aluepäällikkö Ursula Snellman.

Yhdellä Kilterin koulun valmistavista luokista on tällä hetkellä yhdeksän oppilasta, joista seitsemän on kotoisin Ukrainasta. Koulussa oli aiemmin kaksi valmistavaa luokkaa, mutta kolmas ryhmä perustettiin ukrainalaisten maahantulon vuoksi.

Vantaan valmistavassa opetuksessa on aiemmin ollut noin 250–300 oppilasta vuosittain. Tänä keväänä uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettu 13, sillä noin 120 ukrainalaista oppilasta saapui Vantaalle. Tulevana lukuvuonna valmistavia ryhmiä tuleekin olemaan yhteensä 33.

Valmistava opetus seuraa omaa opetussuunnitelmaansa. Valmistavan opetuksen tavoite on, että oppilas oppii riittävästi suomen kieltä, jotta hän voi opiskella kaikkia oppiaineita suomenkielisissä opetusryhmissä.

- Opetuksessani korostan sitä, että oppilaat saavat mahdollisimman käytännönläheisen kielitaidon. He oppivat esimerkiksi numerot, jotta voivat osallistua matematiikan tunneille. Kuvaamataidon tunneille osallistuakseen oppilaan tulee puolestaan tietää vaikkapa mitä tarkoittaa pensseli. Imperfektin eli menneen aikamuodon tuntemusta tarvitaan historian tunneilla, kertoo valmistavan luokan opettaja Karin Mickelsson.

Numeroarviointia ei valmistavasta opetuksesta saa. Valmistavaa opetusta annetaan korkeintaan vuoden verran, mutta tavoitteena on kuitenkin saattaa oppilaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suomenkielisiin opetusryhmiin. Näin oppilas saadaan kotoutettua mahdollisimman tehokkaasti kouluyhteisöön.

Kaikki Kilterin koulun aineenopettajat ovatkin olleet tekemisissä valmistavan luokan oppilaiden kanssa. Yhteistyö opettajien välillä on myös tärkeää:

- Saatan kysyä aineenopettajalta, että mitä aihepiirejä hän tällä hetkellä käy läpi. Pystyn sitten antaa valmistavan luokkani oppilaalle jo etukäteen sanalistan käsiteltävästä aiheesta, Karin sanoo.

Valmistava opetus antaa oppilaalle kielitaidon lisäksi myös muita eväitä suomalaiseen yhteiskuntaan:

- Opetan myös kulttuurista, kuten siitä, miten roskat kierrätetään ja että Suomessa juomavesi on erittäin puhdasta, Karin lisää.

Karinin apuna on toiminut nyt myös koulunkäyntiavustaja Pirjo, joka taitaa venäjän kielen. Näin yhteydenpito myös ukrainalaisten vanhempien kanssa on sujunut jouhevammin.

Osa Vantaalle saapuneista ukrainalaisista oppilaista on jatkanut myös kotimaansa opintoja etäopetuksessa.

Avainsanat

Kilterin kouluPeruskoulut