Lihasvoimin liikkeelle!

Artikkeli

Asiasanat

KoulutusLiikunta ja ulkoiluAsukkaatOppilaat

Vantaa kannustaa kaikenikäisiä lisäämään arkeensa säännöllistä hyötyliikuntaa, sillä se vaikuttaa positiivisesti fyysiseen hyvinvointiin, mielenterveyteen ja ympäristöön.

Lapset pyöräilevät

Arkiaamu kannattaa aloittaa ulkoilulla. Mikä olisikaan siihen parempi tapa kuin siirtyä kotoa opinahjoon tai työpaikkaan polkupyörällä, potkulaudalla tai muutoin omilla lihasvoimilla. Jos koko matkaa ei pysty kulkemaan edellä mainituilla tavoilla, voi päivittäisiä askeleita kerryttää jäämällä bussista jo ennen työpaikkaa tai oppilaitosta lähinnä olevaa bussipysäkkiä. Myös asiointipyöräilyn avulla voi helposti kerryttää liikuntasuositusten mukaisesti rasittavan ja reippaan sekä kevyen liikkumisen määrää omassa arjessaan. Kaikenikäiset voivat sisällyttää arkeensa kevyttä liikkumista aina, kun se on mahdollista, ja välttää pitkiä istumisjaksoja. 

Vantaan pyöräliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on kasvattaa pyöräliikenteen kulkutapaosuus 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tähän pyritään viiden kehittämislinjauksen kautta, joissa nousevat esille muun muassa pyöräilyn painottaminen koulujen liikennekasvatuksessa sekä kaupunkirakenteen vahvistaminen pyöräilyä tukevaksi. 

Vantaalla tuetaankin monella tavalla eri ikäisten kuntalaisten aktiivista ja ekologista tapaa liikkua. Vantaan Liikkuva päiväkodin, Vantaan Liikkuvan koulun ja Vantaan Kortteliliigan toimintojen kautta kuntalaisia aktivoidaan erilaisten kampanjoiden ja toimenpiteiden avulla liikkumaan lihasvoimin. Perheiden tietoisuutta liikkumisaktiivisuuden hyödyistä lisätään päiväkotien kautta ja heitä tuetaan liikennekasvatuksessa. Liikkuvan koulun perinteisistä koulumatkahaasteista on tullut osa koulujen vakiintunutta toimintaa. Eri koulumatkakampanjoiden kautta pyritään kerryttämään koulun yhteisiä kilometrejä ja kilpaillaan leikkimielisesti muiden koulujen kanssa. Hyvänä yhteistyönä Liikkuvan koulun ja liikennesuunnittelun kanssa on mahdollistettu polkupyöräpaketti, joka annetaan lainaan kouluille aina syksyisin ja keväisin. 

Vantaan liikuntapalveluiden tavoitteena on, että lukuvuonna 2022–2023 oppilaitoksille tarjotaan HSL-matkakorttipaketteja, jotka mahdollistavat myös kaupunkipyörien käytön oppilaille ja opiskelijoille. Tällä tavalla pyritään lisäämään koulujen ja oppilaitosten mahdollisuuksia tarjota koulu- ja työmatkoille lihasvoimin liikkumiseen kannustavia vaihtoehtoja.  

Lihasvoimin kuljettavien matkojen avulla säästetään ympäristöä 

Pyöräily ei aiheuta ilmastolle haitallisia päästöjä eikä pyöräteiden ja -parkkien rakentaminen tuota merkittäviä ympäristöhaittoja. Katukuvakin muuttuu viihtyisämmäksi, sillä pyöriä mahtuu samaan tilaan huomattavasti enemmän kuin autoja. 

Vantaan ympäristöohjelmalla eli resurssiviisauden tiekartalla tavoitellaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Vantaan alueen päästöistä 40 % syntyy liikenteestä ja tästä suurin osa henkilöautolla paikasta toiseen liikkumisesta. Kun lapsen autokyydin vaihtaa kävelyyn, pyöräilyyn tai potkulautailuun, ilmastollemme haitallisten päästöjen määrä vähenee. Tiekartan toimenpiteissä panostetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseen, joten tulevaisuudessa kevyen liikenteen olosuhteet Vantaalla vain paranevat. 

Hyödyllisiä linkkejä

Liikkuva päiväkoti

Liikkuva koulu

Vantaan ympäristöohjelma

Vantaan kortteliliiga

Avainsanat

PeruskoulutPyöräilyUlkoliikunta