Lukuseulalla tietoa lukutaidosta – poimi vinkit lukemisen harjoitteluun kotioloissa!

Artikkeli

Asiasanat

KoulutusLapsiperheetOppilaat

Lukuseula on digitaalinen lukutaidon arviointiväline, jota käytetään peruskoululaisten lukutaidon ja luetunymmärtämisen arvioimiseen. Tuloksia käytetään myös lukemisen vaikeuksien paikantamiseen. Lukemista voidaan harjoitella luokkahuoneen lisäksi kotona yksinkertaisten vinkkien avulla!

Lapsi istuu pöydän ääressä kirjoittamassa.

Lukutaito on tärkeä ja arvokas taito. Sen avulla pidämme yhteyttä ystäviin, vastaanotamme ohjeita, opiskelemme ja teemme töitä. Nykyisessä yhteiskunnassamme erilaisten tekstien määrä on melkoinen. Lukutaidosta on hyötyä, kun erottelemme informaation määrästä meille tärkeitä viestejä. 

Lukuseulassa on teknisen lukutaidon tehtäviä ja tekstin ymmärtämiseen liittyviä harjoituksia. Luetunymmärtämistä mitataan esimerkiksi esittämällä kysymyksiä ja väittämiä tekstistä, jonka oppilas on hetki aikaisemmin lukenut. 

Vantaalla Lukuseula-palvelua on käytetty vuodesta 2020. Kaikki seitsemäsluokkalaiset osallistuvat seulaan syys-marraskuussa ja kakkosluokkalaiset helmi-huhtikuussa. Lukuseulaan kirjataan oppilaan taustatiedot, joiden mukaan tulokset voidaan jaotella: nämä jaottelut ovat suomen kieli ja kirjallisuus (S1), suomi toisena kielenä (S2) ja lukemisen tukea saaneet. Lukuseula-palvelusta saadaan reaaliaikaisesti oppilas-, luokka- ja koulukohtaiset raportit.  

Seulonnan tulosten käsittelyn jälkeen kouluissa keskitytään erityisesti niihin oppilaisiin, jotka jäävät alimpaan viidennekseen tuloksissa sekä luetun ymmärtämisen että teknisen lukemisen tehtävissä. He saavat koulussa lisää tukea lukemisen harjoitteluun. Kouluissa on erilaisia tapoja lukutaidon vahvistamiseen, kuten pienryhmätyöskentely ja erityisopettajan tarjoama tuki.

Huoltaja saa myös halutessaan nähdä oppilaan tulokset. Lukemaan oppimista ja lukutaidon vahvistamista voidaan harjoitella koulun lisäksi myös kotona. Poimi alta hyödylliset vinkit!

Vinkit vanhemmille ja opettajille lukemaan oppimisen harjoitteluun

 1. Lue lapselle ääneen joka päivä. 
 2. Käykää kirjastossa säännöllisesti ja hyödyntäkää kirjastojen palveluita. 
 3. Tarjoa tarinoita luettuna, kerrottuna, kuvina, ääninä ja liikkeinä. Vuorovaikutuksellinen sadun lukeminen on hyvä keino saada kaikki oppilaat, suomen kielen taitotasosta riippumatta, osallistumaan ja sitoutumaan yhteiseen toimintaan ja opittavaan asiaan. 
 4. Kuvatuki: nosta tärkeät sanat esille, konkretisoi käsitteitä. 
 5. Anna lapsen valita kirja ja lukupaikka, jotta lukeminen on houkuttelevaa. 
 6. Luo kiireetön ja arvostava ilmapiiri. 
 7. Yhdessäolo tekee lukuhetkistä odotettuja ja merkityksellisiä. 
 8. Tartu lapsen aloitteisiin ja anna tarinoiden ja satujen muuttua leikiksi. Tutkikaa tarinan ja leikin avulla lapsen mielenkiinnon kohteita. 
 9. Anna lapsen jakaa kirjojen herättämiä tunteita ja ajatuksia. 

Vinkit, kun lapsi osaa jo lukea, mutta tarvitsee harjoitusta

 1. Lue lapselle ääneen häntä kiinnostavia kirjoja. Tutkimusten mukaan ääneen lukeminen hyödyttää lasta vielä 13 ikävuoteen asti, eikä siitä ole mitään haittaa myöhemminkään! 
 2. Lukekaa lapsen kanssa vuorotellen ääneen sopivan mittaisia tekstimääriä. 
 3. Etsikää lasta kiinnostavaa luettavaa. On tärkeää, että luettava materiaali on sopivan lyhyttä ja sopivaa kirjasinkokoa.  
 4. Tutkikaa erilaisia teksti- ja kirjallisuuslajeja, jotta löytyy itselle mieluinen ja innostava. Kuvakirjat, jännityskirjallisuus, sarjakuvat, tietokirjat jne. Kirjastojen henkilökunta auttaa mielellään löytämään juuri sopivaa luettavaa 
 5. Hyödyntäkää äänikirjoja  
 6. Tuo esille oma lukuinnostuksesi. Jo pelkästään kotona olevien kirjojen määrä vaikuttaa lapsen saamaan lukemisen malliin ja on yhteydessä osaamiseen. Sillä ei ole väliä, ovatko kotoa löytyvät kirjat kirjastosta lainattuja vai omia, tärkeää on vain, että niitä on saatavilla.

Avainsanat

Peruskoulut