Somessa on voimaa - perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijöitä palkittiin esimerkillisestä sometyöstä

Artikkeli

Vantaan perhe- ja sosiaalipalvelut palkitsivat kymmenen työntekijäänsä erinomaisesta ja aidosta työntekijälähettijyydestä sosiaalisessa mediassa.

henkilö selaa kännykkää.

Palvelualueen ja johtoryhmän valitsemat työntekijät ovat omalla esimerkillisellä tavallaan tuoneet perhe- ja sosiaalipalveluiden arkea ja työnkuvaa esille omilla ja työpaikkojen sosiaalisen median kanavilla.

-Elämme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja on hienoa huomata, miten uskallatte tuoda omilla kasvoilla esille työtänne ja pidätte yllä Vantaan hyvää mainetta. Työnne on ehdottomasti kiitoksen arvoista, avaa perhepalveluiden johtaja Mirja Varis palkintotilaisuuden.

Vantaalla tuetaan myös sometyötä

Palkitsemisella halutaan muistuttaa, että Vantaalla arvostetaan myös sosiaalisessa mediassa tehtyä työtä. Palkittu Venla Abney työskentelee sosiaalityöntekijänä ja päivittää esimerkiksi viikoittain Instagram-tilillensä omasta työstään.

-Koen, että Vantaalla tuetaan ja mahdollistetaan tätä sosiaalisen median päivittämistä. Tunnen olevani etuoikeutettu, kertoo Abney Vantaan tuesta.

Myös johtava sosiaalityöntekijä maahanmuuttajapalveluista Mari Kuronen-Hakkarainen haluaa kiittää, että Vantaalla kannustetaan oma-aloitteiseen somen hyödyntämiseen. Hän vastaa pääosin palvelualueensa Facebookista, joka on hyvin tärkeä viestintäväline paikallisen ja valtakunnallisen kentän kotoutumistoimijoiden, järjestöjen, kuntalaisten ja työntekijöiden kanssa. Somen kautta pystytään hänen mukaansa viestimään nopeasti ajankohtaisista asioista, rekrytoinneista, pitämään yhteyttä ja jakamaan kotoutumisen onnistumistarinoista.

Viestinnällä vetovoimaa Vantaalle

Lapsiperheiden ja lastensuojelun palvelupäällikkö Saana Pukkio palkittiin hänen aktiivisesta sometyöstänsä, jolla hän tuo myös johdon näkökulmaa ja Vantaan onnistumisia esiin. Lisäksi Koisorannan palvelukeskuksessa työskentelevät lähihoitaja Olli Ahlstedt, yhteisöohjaaja Tomi Illukka ja sosiaaliohjaaja Tanja Kuurola palkittiin sometyöstään Koisorannan palvelukeskuksen maineen parantamisesta ja arjen esiintuomisesta.

-Olen kuullut, että meille on tullut työhakemuksia ihan pelkän Facebookin antaman vaikutelman perusteella, kertoo Kuurola somen vaikutuksesta vetovoimaa lisäävänä tekijänä.

Moni palkittu on ollut mukana kehittämässä palveluille somekanavia. Johtava sosiaalityöntekijä lastensuojelun avohuollosta Tuuli Kotisaari on esimiehensä mukaan somen pioneeri, joka on aktiivinen Twitterissä, on yksi palvelun Instagram-tilin perustaja ja ylläpitäjä sekä pyörittää nyt myös kollegansa Hanna Holmberg-Soton kanssa podcastia. Myös sijaishuollon perhehoidon koordinaattori Mirka Alanen on perustanut Vantaan perhehoidolle avoimet Instagram- ja Facebook-tilit sekä Vantaan omille perhehoitajille sisäisen vertaisryhmän Facebookiin. Näiden kanavien kautta moni löytää myös palveluiden piiriin paremmin.

Somessa kiinnostaa arki ja aitous

Somella pystytään tuomaan myös näkyvyyttä jokapäiväiselle työlle. Palkitun lapsiperheiden ja lastensuojelun erityissosiaaliohjaajan Anna Juneksen somesta voi seurata esimerkiksi arjen sattumuksia, joita lasten kanssa työskennellessä tapahtuu. Myös sijaishuollon johtava sosiaalityöntekijä Pia Koskikuru pitää tärkeänä nostaa esille myös haastavia asioita, joita hän kokee työskennellessä esimerkiksi laitoksiin sijoitettujen nuorten kanssa.

-Twitter on hyvä alusta keskustella eri tahojen kanssa. Minun tarkoituksenani onkin nostaa keskusteluun nuorten asioita ja edistää niiden ymmärrystä sitä kautta, pohtii Koskikuru.

Onnistuneen sometyön salaisuus palkittujen mukaan onkin aito sisältö ja ammattiylpeys. Perhe- ja sosiaalipalveluiden palkittujen somekanavia seuraamalla voit kurkistaa, mitä työarkeen oikeasti kuuluu ja oppia myös samalla uutta.

Laita siis kanavat seurantaan!

Mirja Varis: Twitter @mirjavaris1

Venla Abney: Instagram @sossu.venla, Twitter @Venla_Abney

Mari Kuronen-Hakkarainen: Facebook Vantaan maahanmuuttajapalvelut

Saana Pukkio: Twitter @PukkioSaana

Tuuli Kotisaari: Twitter @TuuliKotisaari, podcast Pari sanaa lastensuojelusta

Anna Junes: Facebook Lastensuojelun Erityissosiaaliohjaaja Anna

Pia Koskikuru: Twitter @PiaKoskikuru

Olli Ahlstedt, Tanja Kuurola ja Tommi Illukka: Facebook Vantaan kaupungin kuntouttavat asumispalvelut

Mirka Alanen: Facebook Vantaan perhehoito, Instagram Vantaan_perhehoito