Peijaksen sairaalan molemmat osastot auki läpi kesän 2022

Tiedote

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti Peijaksen sairaalan kesäaukiolosta ja keskusteli palvelujen saatavuudesta.

Vantaan Peijaksen sairaalan molemmat osastot auki läpi kesän

Lautakunta hyväksyi toimenpiteet, joilla taataan, että molemmat Vantaan Peijaksen sairaalan osastot voidaan pitää auki koko kesän. Kesälomakaudella Vantaan sairaalan henkilöstötilanne on haasteellinen. Laajan kesäaukiolon takaamiseksi arvioitiin lääketieteellisen hoidon tarpeellisuuden mukaan ne yksiköt, joista vaihtoehtoisesti voidaan supistaa toimintaa ja siirtää hoitohenkilöstöä työskentelemään Vantaan Peijaksen sairaalan osastoille. Lisäksi resursseja turvataan ostopalveluilla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tilannekatsauksen lapsiperheiden palveluun pääsystä sekä nuorten psykososiaalisista palveluista. Lapsiperheiden palveluntarve on kasvanut jo useiden vuosien ajan. Erityisen suurta kasvu on ollut lasten ja perheiden psykososiaalisissa palveluissa. Taustalla on lisääntyneet perheiden pärjäämiseen liittyvät ongelmat. Perheiden ongelmien taustalla on yhä useammin aikuisten mielenterveys- ja päihdeongelmat. Palveluun pääsyn parantamiseksi on tehostettu palveluja sekä rekrytoitu lisää osaavaa henkilöstöä ja myös käytetty ostopalveluita. Nuorten psykososiaaliset palvelut ovat parantuneet, kun nuortenkeskus Nupin uusi toimintapiste avautui Myyrmäkeen

Lautakunta sai selostuksen tukiperhetoiminnasta ja päätti hyväksyä tukiperhepalveluiden kilpailutuksen. Tukiperhetoiminta on asiakkaalle maksutonta, mutta tukiperheet saavat tukikorvauksen. Tukiperhepalvelua saa tällä hetkellä pari sataa lasta, ja palvelua jonottaa satakunta lasta. 

Lautakunnan saamasta selvityksestä ilmenee, että terveyspalveluissa kiireettömän sairaanhoitokäynnin odotusaika on kehittynyt positiivisesti. Puhelinpalvelun vasteajat ovat myös pysyneet hallinnassa. Myös mielenterveyspalvelujen saatavuus on parantunut, mikä näkyy siinä, että ajanvarausjonossa oli toukokuussa 200 henkilöä, kun huhtikuussa jonon pituus oli yli 300 henkilöä. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon terveydenhoitajien lakisääteiset käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Voimaperheet pilotissa on valmennettu tähän mennessä noin 80 perhettä.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin

Lisätietoja: Timo Aronkytö p. 09 8392 2800
 

Lisätietoja

Avainsanat

AukiolotPäätökset