Tiedote huoltajille koronavirustaudin tartunnanjäljityksestä

Tiedote

Vantaan kaupungin tartunnanjäljitys on tällä hetkellä hyvin ruuhkautunut koronavirustaudin nopeasta leviämisestä johtuen, ja tämän vuoksi priorisoimme toiminnassamme suuren tartuntariskin tilanteita.

Kouluissa tai päiväkodeissa ei pääsääntöisesti katsota tapahtuvan suuren tartuntariskin altistumisia. Seuraamme kuitenkin koulujen ja päiväkotien tilannetta aktiivisesti ja asetamme altistuneita edelleen karanteeniin suuren tartuntariskin tilanteissa, esimerkiksi tartuntaryppäissä.

Kaikkia Vantaan kouluja ja päiväkoteja on ohjeistettu lähettämään tiedote mahdollisesta altistumisesta, kun tämä on tarpeellista. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun ryhmässä olevalla henkilöllä todetaan koronavirustartunta ja hän on ollut tartuttavana koulussa/päiväkodissa. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Koronavirustauti on lapsilla useimmiten lievä tai jopa oireeton, ja lasten merkitys koronavirustartuntojen eteenpäin välittämisessä on pienempi kuin aikuisten. Merkitystä muun väestön näkökulmasta edelleen vähentää se, että lasten kanssa lähikontaktissa olevat aikuiset ovat voineet rokottautua. Täysi koronavirusrokotesarja suojaa hyvin vakavalta taudilta.

Taudin levitessä nykyistä tahtia tulee kouluissa ja päiväkodeissa jatkuvasti eteen tilanteita, joissa osa lapsista ja/tai henkilökunnasta altistuu lievästi tai kohtalaisesti tartunnalle. Vastaavaa tapahtuu jatkuvasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös muualla kuin kouluissa ja päiväkodeissa. Tartuntariski näissä tilanteissa ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole niin suuri, että karanteeniin asettaminen olisi perusteltua. Tällä hetkellä Vantaalla todetaan lähes 100 koronavirustautitapausta viikossa henkilöillä, jotka ovat tartuttavuusaikanaan olleet joko koulussa tai päiväkodissa. Näistä vain pieni osa johtaa merkittävän tartuntaryppään kehittymiseen.

Koronavirusepidemian aikana lasten oikeuksia on jouduttu kaventamaan aikuisten edun nimissä. Etäopetusjaksot, laajat karanteenit, harrastusten keskeyttäminen ja kiireettömän hoidon ja kuntoutuksen lykkääminen ovat lisänneet lapsiperheiden pahoinvointia. Aikuisten ollessa kattavasti rokotettuja lasten koronavirustartuntoja ei ole mielekästä etsiä aktiivisesti eikä lasten oikeuksiin tule epidemian torjunnan nimissä puuttua. Koronavirustapauksia voidaan torjua kouluissa ja päiväkodeissa kuten muitakin hengitystieinfektioita.

Olemme pyrkineet rajoittamaan koronaviruksen leviämistä kouluissa ja päiväkodeissa (sekä muualla yhteiskunnassa) niin hyvin kuin mahdollista niillä resursseilla, jotka meillä on käytettävissämme, ottaen samalla huomioon toimiemme oikeasuhtaisuuden tautiriskiin ja toisaalta yksilönvapauteen nähden. Linjauksemme koulujen ja päiväkotien suhteen ovat hyvin samansuuntaisia, kuin esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa, ja vastaavia linjauksia on tehty myös muualla Suomessa.

Toimintamme perustuu THL:n ohjeistuksiin siitä, että jäljitystoimintaa voidaan tarvittaessa priorisoida suuren tartuntariskin tilanteisiin.

Lisätietoja THL:n sivuilta.

Lapset ja koronavirus - THL

Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla: vantaa.fi/koronavirus

Epidemian hidastamiseksi on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja maskin käytöstä, sekä ottaa koronavirusrokote.

Tällä hetkellä 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien on mahdollista saada koronavirustartuntoja vähentävä ja vakavalta koronavirustaudilta hyvin suojaava koronavirusrokotussarja. 5–11-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset alkavat Vantaalla 19.12.2021. Rokotusajanvarauksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa koronarokotusaika.fi tai oman kotikunnan puhelinajanvarauksesta. Vantaalaiset voivat varata rokotusajan takaisinsoittopalveluna puhelimitse numerosta 09 5844 3030 (ma-pe klo 8–16). Lisätietoa koronavirusrokotuksista: vantaa.fi/koronarokotukset

Jos ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita, tulee jäädä heti kotiin ja hakeutua testiin THL:n ohjeiden mukaan. Arvion näytteenoton tarpeesta ja testiajanvarauksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa koronabotti.hus.fi. Testiajan voi myös varata Vantaan terveysasemien koronapuhelimesta ma-pe klo 8–18 ja la-su klo 9–16, p. 09 839 50070. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö

Avainsanat

KoronavirusRokotusCovid-19PäiväkoditPeruskoulut