Chat-palvelu pilotoinnissa Vantaan nuorten sosiaalityössä

Uutinen

Marraskuusta alkaen 18–24-vuotiaat vantaalaiset voivat saada neuvoja ja tukea sosiaaliohjaajalta chatin välityksellä. Vantaan verkkosivuilla toteutettava chat-pilotti on osa Vantaan ja Keravan yhteistä neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämisprojektia.

Marraskuun alussa Vantaan nuorten sosiaalityössä käynnistyi 18–24-vuotiaille vantaalaisille suunnattu chat-pilotti. Pilotin tavoitteena on tarjota nuorille kanava ottaa yhteyttä kaupungin sosiaalipalveluihin suoraan omalta puhelimelta tai tietokoneelta. Vantaan verkkosivuilta löytyvässä chatissa nuori voi keskustella sosiaaliohjaajan kanssa luottamuksellisesti kaikista mieltään askarruttavista kysymyksistä, kuten toimeentulosta, asumisesta tai hyvinvoinnista. Chatissa voi asioida halutessaan anonyymisti nimimerkillä, mutta tarvittaessa myös vahva tunnistautuminen on mahdollista henkilökohtaisten asioiden hoitoon.

Chat-palvelu on kehitetty Vantaan perhe- ja sosiaalipalveluissa tunnistetusta tarpeesta kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia digitaalisia palvelukanavia. Chatista suunnitellaan palvelua henkilökohtaisten tapaamisten ja viestien rinnalle, jolloin nuori saisi vastauksen yleisluontoisiin kysymyksiinsä helposti ja nopeasti ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden työaikaa taas säästyisi syvempään ohjaustyöhön.

”Chat-pilotin tavoitteena on tarkastella mahdollisia uusia digitaalisia ratkaisuja ja neuvonnan väyliä nuorten aikuisten tavoittamiseksi. Tarkoituksena on laatia suunnitelma siitä, miten uudenlaiset digitaaliset ratkaisut tukevat aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluiden toteuttamista hyvinvointialueella. Lisäksi selvitetään, miten digitaalisia työkaluja voitaisiin laajentaa myös muille palvelualueille aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluissa tehdyn kokeilun jälkeen”, toteaa chat-pilotin kehittämiseen osallistuva erityisasiantuntija Outi Räikkönen.

Chat-palvelun pilottijakso päättyy 10.12.2021, jonka jälkeen palvelun toimivuutta, käyttäjäkokemuksia ja mahdollisia kehittämiskohteita arvioidaan. Pilottijakson jälkeenkin nuorten sosiaalityön chat-palvelu jatkaa toimintaansa ja sitä kehitetään pilottijakson tulosten perusteella.

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Nuorten sosiaalityön chat-pilotti on osa Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen kehittämistyötä. Hankkeen neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämisprojektissa kokeillaan uusia keinoja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaiden palveluihin ohjautumisen helpottamiseksi ja sujuvoittamiseksi. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, jotka muodostavat Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen. Nyt tehty kehittämistyö siis sekä hyödyttää nykyisiä palveluita että tarjoaa malleja neuvonnan ja asiakasohjauksen järjestämiseksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Chat-palvelu löytyy Vantaan nuorten aikuisten sosiaalipalveluiden sivuilta arkisin klo 12–14.

Avainsanat

Nuoret aikuisetHyvinvointialueTukiTalousHyvinvointi