Hae varhaiskasvatuksen kerhoon 1.4.–30.4.

Uutinen

Kerhot on tarkoitettu 2,5–5-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole muussa säännöllisessä varhaiskasvatuspalvelussa. Kerhoja on eri puolilla Vantaata pääsääntöisesti asukaspuistojen, avoimien päiväkotien tai päiväkotien yhteydessä.

Lapset lukemassa kirjaa.

Kuva: Sercan Alkan

Kerhotoiminnan tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen, myönteisten ryhmäkokemusten saaminen, vuorovaikutustaitojen opetteleminen sekä itsetunnon tukeminen ja vahvistaminen. Lapsella on mahdollisuus osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Toiminta-aika on 2–3 tuntia päivässä pääsääntöisesti 1–3 päivänä viikossa elokuun puolivälistä toukokuun loppuun. Kerhojen toiminta-ajat mukailevat esiopetuksen aikoja. Toiminta on maksutonta.

Kerhopaikkaa haetaan varhaiskasvatushakemuksella joko sähköisesti VaSa-palvelussa tai paperilomakkeella. Hakemukset käsitellään toukokuun aikana ja päätös lapsen kerhopaikasta toimitetaan juhannukseen mennessä. Kerhoihin voi hakea myös toimintavuoden aikana, ja silloin kerhopaikan saa, jos kerhoryhmässä on vapaita paikkoja. Vapautuvia paikkoja voi siis hakea jatkuvasti. Kerhoihin voi hakea silloin, kun kokopäiväiselle varhaiskasvatukselle ei ole tarvetta. Hakemus on voimassa yhden vuoden hakemuksen jättöpäivästä. Kerhopaikka myönnetään syys- ja kevätlukukaudelle.

Lue lisää kerhoon hakemisesta

Ulrikan kerhossa panostetaan leikkiin ja taidekasvatukseen

Ulrikan kerhot toimivat Rekolanmäen koulun paviljonkirakennuksessa ja tarjoavat taidepainotteista toimintaa. Pienten kerho on nimeltään Taidetenavat ja isojen kerho on Taideseikkailijat. Kerhoissa on monipuolista pedagogista toimintaa. Leikille annetaan mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa.

– Huolehdimme, että lapset saavat joka päivä täällä nauttia musiikista, leikistä, liikunnasta ja lukemisesta. Toimintamme perustuu positiiviseen pedagogiikkaan ja lasten tunne- ja kaveritaitojen vahvistaminen on meille todella tärkeää. Painotamme joustavuutta ja lasten osallisuutta – jos heillä on menossa hyvät leikit, emme keskeytä, vaan jaksotamme muuta toimintaa sen mukaan, Ulrikan ja Seljapolun päiväkodin johtaja Tanja Savolainen kertoo.

Ulrikan kerhon varhaiskasvatuksen opettaja ja taidekasvattaja Tiina Vuorivirta kertoo, että toimintavuodella on aina yksi kantava teema, joka jaetaan osakokonaisuuksiin. Toiminnassa huomioidaan lasten kiinnostuksen kohteet ja tarvittaessa suunnitelmia muutetaan niiden mukaan.

– Kuluvan toimintavuoden teemamme on värikäs luonto. Teeman runko on aina suunniteltu valmiiksi, mutta lapsilta tulevat ideat lähtevät viemään teemaa siihen suuntaan, mikä heitä aiheessa kiinnostaa eniten. Muodostamme teemoista laajoja kokonaisuuksia, jotka liitetään lasten omaan kokemusmaailmaan, Tiina sanoo.  

Kerhoissa tarjotaan elämyksiä ja kokemuksia eri taiteenaloilta. Kuvataiteen, musiikin ja kirjallisuuden lisäksi käsillä olevasta teemasta tehdään myös draamaa. Kaikkien lasten ei kuitenkaan tarvitse olla saman pöydän ääressä samaan aikaan, vaan toimintaa on jaettu siten, että lasten taitojen kehittymistä on mahdollista tukea yksilöllisesti.

– Olemme jakaneet toimintaa pienryhmiin: osa lapsista voi tehdä taidetta ja osa hyppiä temppuradalla. Meille aikuisille jää silloin paremmin aikaa opettaa esimerkiksi maalausvälineiden käyttöä, Tiina huomauttaa.

Kerhotoimintaan osallistuminen voi olla hyödyllistä lapselle monista syistä.

– Se voi olla pehmeä lasku myös varhaiskasvatuksessa aloittamiselle, kun toimintaa on vain kolme tuntia päivässä. Lisäksi olemme nähneet vuosien varrella, miten kerhossa syntyneet ystävyyssuhteet ovat siirtyneet myös lasten vapaa-aikaan, Tanja lisää.  

Kerhotoimintaan osallistuvien lasten vanhemmat saavat myös monen vanhemman kaipaamia aikuiskontakteja ja mahdollisuuksia vertaistukeen.

Avainsanat

PäiväkoditKerhot