Hyvinvointialueen palvelurakenne sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut kehitteillä

Uutinen

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kehitetään mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä suunnitellaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimintaa. Nyt voit seurata hankkeen kehittämistyötä myös podcastina!

Kaksi henkilö keskustelee kahvin ääressä

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen konseptointityö on käynnissä

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten. Eräs hankkeen kehittämisen kärjistä on mielenterveys- ja päihdepalvelut, joissa hankkeen päätavoitteet vuodelle 2022 ovat psykososiaalisen menetelmäosaamisen sekä mielenterveys- ja päihdeosaamisen lisääminen, palvelujen painopisteen siirtäminen ehkäisevään työhön ja matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuuden parantaminen.

Käytännössä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistyö tarkoittaa mm. Terapiat etulinjaan -toimintamallin käyttöönottoa, matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen konseptointityötä sekä alueen asukkaille suunnattujen järjestöinfojen kokeilemista Myyrmäen terveysasemalla syksyllä 2022.

Myös Keravan sosiaali- ja terveyspalveluissa on otettu hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja käyttöön ja huhtikuun alussa Keravan perhepalveluissa aloitettiin keskitetty ohjauksen ja neuvonnan puhelinpalvelu helpottamaan lapsiperheiden tuen saantia.

Suunnitelmissa Peijas-kampuksen laajennus sekä Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskus

Hankkeessa tehdään myös pitkän tähtäimen suunnittelutyötä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelurakennetta silmällä pitäen. Työn alla ovat mm. hyvinvointialueen järjestöyhteistyön malli, Peijas-kampuksen laajennus sekä Tikkurilan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma. Kaikki kehittämiskohteet eivät valmistu heti hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä 1.1.2023 vaan hankkeessa katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen, hyvinvointialueen asukkaiden palvelutarpeita ennakoiden.

Istahda hetkeksi sotenuotiolle

Nyt voit seurata Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen kehittämistyötä myös podcastina! Vastajulkaistu Sotenuotiolla -podcast tarjoaa tuokiokuvia sote-palvelujen kehittämistyöstä ja siitä, mihin kaikkeen kehittämistyöllä vaikutetaan. Ensimmäisessä jaksossa pureudutaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan, johon Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankekin kuuluu.

Lisätietoa hankkeesta

Voit myös tilata hankkeen uutiskirjeen ja kuunnella Sotenuotiolla-podcastia.