Ikäihmisten etäpalvelut laajenevat

Uutinen

Vantaalla ja Keravalla iäkkäille suunnatut kotona asumista tukevat etäpalvelut ovat syksyn aikana laajentuneet uusille alueille. Toimintaa kasvatetaan lisäämällä henkilöstöresursseja, oppilaitosyhteistyön kautta sekä palvelutarjontaa monipuolistamalla. 

Vanhempi rouva istuu pöydän ääressä ja katselee tablettilaitetta hymyillen

Etäpalveluilla tuetaan iäkkäiden asukkaiden hyvinvointia ja kotona pärjäämistä.

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeessa pilotoidaan videovälitteisesti toteutettavaa etäkotihoitoa sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia etäryhmiä. Kerroimme syyskuussa kehittämistyössä saaduista alustavista kokemuksista Vantaan läntisen kotihoidon alueella. Syksyn aikana pilotti on laajentanut toimintaansa, ja etäpalvelut ovat tällä hetkellä Tikkurilan, Hakunilan ja Keravan kotihoidon asiakkaiden sekä omaishoitajien saatavilla.   

Etäpalvelujen laajentuessa uusille alueille asiakasmäärät ovat lisääntyneet, ja etäpalvelun toteuttamiseen käytettäviä tablettilaitteita toimitetaan asiakkaiden kotiin parhaillaan kiivaaseen tahtiin. Tällä hetkellä jo yli 50 asiakasta on saanut tai pian saamassa laitteen kotiinsa Vantaalla ja Keravalla. Toiminnan kasvaessa myös uutta henkilökuntaa on rekrytoitu mukaan, ja neljä uutta etäkotihoidon lähihoitajaa on aloittamassa etäkotihoidon toteuttamisen Vantaan kotihoidossa. 

Ryhmätoimintoja ja oppilaitosyhteistyötä  

Kotiin annettavia etäpalveluja toteutetaan paitsi yksilöllisinä etäkotihoitokäynteinä, myös ryhmämuotoisesti. Aiemmin syksyllä aloitettujen tuolijumpparyhmien suosion johdosta niiden rinnalle on perustettu uusi jumpparyhmä, ja lisäksi marraskuun aikana on alkamassa uusi muistelu-teemaryhmä, jonka ensimmäisellä kerralla muistellaan ajankohtaan sopivasti joulua.   

Ryhmätoimintojen kehittämiseen tuo lisävahvistusta myös juuri aloitettu oppilaitosyhteistyö Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa, jonka myötä aloitetaan ensimmäiset omaishoitajien hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämiseen tähtäävät ryhmät.   

Vantaan ja Keravan kaupunkien yhteinen etäpalveluhanke siirtyy 1.1.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alaisuuteen. Suunnitelmissa on laajentaa toimintaa ensi vuoden aikana niin, että kotona asumista tukevat etäpalvelut olisivat kaikkien Vantaan ja Keravan kotihoidon asiakkaiden sekä omaishoitajien saatavilla.  

Lue lisää hankkeesta Vantaan verkkosivuilta.

Avainsanat

HyvinvointiHyvinvointialue