Noin 700 ekaluokkalaista ei ole vielä ilmoittautunut kouluun – ilmoittautumisaika päättyy 24.1.

Uutinen

Ensi syksynä koulutien aloittaa noin 2800 vantaalaislasta ja esiopetuksen noin 2600 vantaalaislasta. Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautumisaikaa on 24.1.2021 asti. Noin 700 ekaluokkalaista ei ole vielä ilmoittautunut kouluun. Esiopetukseen ilmoittautumisia puuttuu vielä yli parilta sadalta lapselta.

Kouluun ilmoittautuminen Wilma-järjestelmässä

Vantaan kaupunki on postittanut koulun aloittamista koskevan kirjeen kaikkien vuonna 2014 syntyneiden vantaalaislasten koteihin. Oppivelvollisuusilmoituksen mukana perhe saa tunnukset sähköiseen kouluun ilmoittautumiseen osoitteessa vantaa.inschool.fi/connectVantaa-infot auttavat tarvittaessa sähköisessä kouluun ilmoittautumisessa ja Wilma-järjestelmän käytössä. Lisäksi koulun monikieliset ohjaajat auttavat viidellä eri kielellä. Käytön opastukseen tarvitsee mukaan oppivelvollisuusilmoituksen mukana tulleen oppilaskohtaisen avainkoodin tai jo itse luodun Wilman käyttäjätunnuksen.

Päätös lähikoulusta julkaistaan Wilmassa 26.3.2021 tai lähetetään kotiin.

·Lue lisää koulun aloittamisesta

Esiopetukseen ilmoittautuminen VaSa-palvelussa

Vantaan kaupunki on postittanut esiopetuksen aloittamista koskevan kirjeen kaikkien vuonna 2015 syntyneiden vantaalaislasten koteihin.

Esiopetukseen voi ilmoittautua sähköisesti VaSa-palvelussa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisella käyttäen verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Esiopetukseen voi ilmoittautua myös palauttamalla paperisen ilmoittautumislomakkeen päiväkotiin tai Vantaa-infoon.

Paperisen ilmoittautumislomakkeen voi tulostaa vantaa.fi-sivuilta tai pyytää Vantaa-infosta.

Esiopetuksen järjestämisestä vastaavat Vantaalla kunnalliset varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja yksityiset päiväkodit. Esiopetusta järjestetään pääasiassa päiväkotien sekä lisäksi joidenkin koulujen tiloissa.

· Lue lisää esiopetukseen ilmoittautumisesta vantaa.fi-sivuilta.

Kielipainotteinen esiopetus

Vantaalla voi hakea myös ruotsin kielikylpyesiopetukseen. Esiopetus toteutetaan pääosin kielikylpykielellä, ja lapsia kannustetaan ruotsin kielen monipuoliseen käyttöön, mutta heillä on mahdollisuus tulla ymmärretyksi myös suomen kielellä.

Mahdollisuus on hakea myös laajamittaiseen englanninkieliseen esiopetukseen. Laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa toiminta suunnitellaan niin, että kahdella kielellä toteutetusta esiopetuksesta muodostuu kokonaisuus, jossa molemmat kielet ovat läsnä ja kehittyvät vähitellen opettajan mallintamisen ja lasten aktiivisen toiminnan kautta. Englannin kieltä käytetään laajamittaisessa englanninkielisessä esiopetuksessa yli 25 % toiminnasta.

· Lue lisää kielipainotteisesta esiopetuksesta