Nuortenkeskus Nupin chat avoinna koko kesän

Uutinen

Nuortenkeskus Nupin chat tarjoaa 13–21-vuotiaille nuorille ja perheille neuvoja, tukea ja hoitoa sosiaalisiin suhteisiin, mielenterveyteen, päihteidenkäyttöön ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä.

Henkilö käyttää puhelinta puistonpenkillä

Nupin chatiin saa yhteyden vaikka puistosta

Nuortenkeskus Nupin chat-palvelu on avoinna maanantaista torstaihin kello 13–15 osoitteessa vantaa.fi/nuppi ja palvelee koko kesän. Chatissa päivystävät Nupin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarjoavat neuvontaa akuutteihin kysymyksiin sekä arvioivat, voisiko Nuppi olla oikea tukivaihtoehto nuorelle. 

Nuppiin voivat olla chatin kautta yhteydessä niin nuoret itse kuin heidän vanhempansa ja muut läheiset sekä yhteistyötahot. Chat on suunniteltu matalan kynnyksen palveluksi ja siihen voi ottaa yhteyttä jo pienenkin huolen tai askarruttavan kysymyksen perusteella. Chat-päivystäjät arvioivat tilanteen ja tarvittaessa joko varaavat tapaamisajan Nuppiin, tarjoavat neuvontaa suoraan chatissa tai ohjaavat muihin nuorten palveluihin.  

Chatin lisäksi Nuppiin saa yhteyden puhelinneuvonnasta, joka palvelee maanantaista torstaihin kello 9–11 numerossa 09 8392 6063, myös koko kesän. Nupilla ei ole avointa neuvontapistettä, vaan mahdollinen tapaamisaika Nupin Tikkurilan tai Myyrmäen tiloihin sovitaan joko chatin tai puhelimen välityksellä. Myös etätapaamiset ovat mahdollisia. 

Nupin chat-palvelu on osa Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen neuvonnan ja asiakasohjauksen kehittämisprojektia, jossa kehitetään Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluita ennaltaehkäisevämpään suuntaan sekä helpotetaan palveluihin pääsyä.

Nupin palvelupisteet (asiointi vain ajanvarauksella)

Nuppi Tikkurila
Vernissakatu 6, 5 krs
01300 Vantaa 

Nuppi Myyrmäki
Rajatorpantie 8 B (Virtatalo)
01600 Vantaa