Oppilashaku kuvataidekouluun ja musiikkiopistoon huhtikuussa

Uutinen

Asiasanat

KoulutusKulttuuriLapsiperheetNuoret

Molemmat oppilaitokset antavat taiteen perusopetusta. Musiikkiopistossa voi opiskella myös ruotsin kielellä. Hakuaika on 1.-30.4.

Haku kuvataidekoulun opintoihin 

Kuvataidekoulussa opiskelu on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Kuvataiteen opiskelussa keskeistä on visuaalisen havainnoinnin, ajattelun ja ilmaisun taitojen kehittyminen. 

Kuvataidekoulussa ilmaisutaitoja harjoitetaan monin eri tekniikoin ja materiaalein. Opettajat ovat ammattitaitoisia kuvataideopettajia ja kuvataiteilijoita, joilla on pedagoginen pätevyys.  

Lue lisää kuvataidekoulun opintopolusta ja oppilaaksi hakemisesta kuvataidekoulun sivuilta.

Haku musiikkiopiston opintoihin 

Vantaan musiikkiopisto tarjoaa vantaalaisille lapsille ja nuorille laadukasta musiikin opetusta. Tänä keväänä musiikkiopisto ei järjestä musikaalisuuteen perustuvia valintatestejä. Kaikki hakijat pyritään ottamaan oppilaiksi.   

Oppilasvalinnoissa huomioidaan käytettävissä olevat vapaat soitinkohtaiset oppilaspaikat ja soitinkohtainen hakijamäärä. Hakijoiden esittämiä toiveita esimerkiksi opetuspaikan suhteen pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.  

Lue lisää musiikkiopiston opintotarjonnasta ja oppilaaksi hakemisesta musiikkiopiston sivuilta.

Avainsanat

OpiskeluKuvataideMusiikki