Osallisena omassa elämässään sote-palveluiden kautta

Uutinen

Asiasanat

SosiaalipalvelutTerveys

Vantaalla osallisuutta toteutetaan muun muassa Osallistuva Vantaa -ohjelmalla. Osallisuuden huomiointia edellytetään myös Vantaan ja Keravan yhteisiltä sote-kehittämishankkeilta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta.

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat meidän kaikkien elämää. Palveluita kehitettäessä on tärkeää kuulla niitä, joita palveluiden muutokset koskevat, asukkaita, työntekijöitä, sidosryhmiä. Vantaalla ja Keravalla osallisuus huomioidaan mm. osallisuustyöpajojen kautta.

Osallisuus voidaan määritellä tunteeksi johonkin kuulumisesta. Osallisuuteen kuuluu mm. mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä sekä siihen vaikuttaviin asioihin. Vantaalla osallisuutta toteutetaan mm. Osallistuva Vantaa -ohjelmalla. Osallisuuden huomiointia edellytetään myös Vantaan ja Keravan yhteisiltä sote-kehittämishankkeilta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Mutta miten osallisuus liittyy sosiaali- ja terveyspalveluihin?

Sosiaali- ja terveyspalvelut osana elämää

Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat meitä kaikkia elämämme aikana. Palvelut, kuten neuvola, terveyskeskukset, hammashoito sekä vanhusten palvelut kuuluvat elämämme kaareen. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siis mitä suurimmassa määrin osallisuuden kokemukseen kuuluvia omaan elämään vaikuttavia kysymyksiä.

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa palveluita kehitetään hankkeen nimenkin mukaisesti asukkaan asialla. Jotta tietäisimme, mihin suuntaan palveluita tulisi kehittää, tarvitsemme toki dataa sekä kehittämisen rajauksia, kuten esimerkiksi budjettia, mutta aivan yhtä tärkeää on myös Vantaan ja Keravan asukkaiden ääni.

Asukkaiden lisäksi on kuultava myös palveluiden käyttäjiä, sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöitä sekä sidosryhmiä, kuten järjestöjä. Osallisuustyö tarjoaa kehittämiselle vahvan ohjenuoran, joka pitää huolen siitä, että kehitettävät palvelut vastaavat todella asiakkaiden tarpeita.

Osallisuustyöpajoista eväitä eteenpäin

Osallisuustyö tärkeä osa hyvinvointialueiden toiminnan valmistelua niin valtakunnallisesti kuin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueenkin kohdalla. Vantaan ja Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan valmistelussa osallisuustyön kokonaisuutta hallitsee osallisuuden koordinaatioryhmä, johon kuuluu edustajia molemmista kaupungeista sekä sote-muutostuen Uudenmaan alueen järjestöasiantuntijat. Ryhmässä luodaan rakenteita sosiaali- ja terveyspalveluiden osallisuuden toteuttamiseen sekä työstetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuussuunnitelmaa.

Nyt loppuvuonna 2021 järjestettävistä osallisuustyöpajoista saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluilta sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta odotetaan. Marras- joulukuun työpajojen tulokset toimivatkin tienviittana tulevan kehittämistyön suunnalle.

Lisätietoa: 

Avainsanat

HyvinvointialueOsallisuusTukiSuun terveys