Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi etätyösuosituksesta 15.10.2021 asti

Uutinen

Asiasanat

TerveysAsukkaat

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä noudattaa valtakunnallista linjausta etätyösuosituksesta. Näin ollen pääkaupunkiseudulla etätyötä suositellaan jatkettavaksi 15.10.2021 asti, minkä jälkeen terveysperustainen etätyösuositus pääkaupunkiseudulla päättyy.

Tämän jälkeen voidaan siirtyä työpaikkojen omiin monipaikkaisen työn käytäntöihin.

Maskisuosituksen osalta odotetaan edelleen valtakunnallisia linjauksia.

Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kiinnitti huomiota siihen, että uudistettuun hybridistrategiaan liittyvässä sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeessä on esitetty, että aiemman toimintasuunnitelman mukaisia epidemiavaiheita tulisi edelleen seurata alueilla. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä painottaa, että aiemman toimintasuunnitelman mukaiset kriteerit epidemiavaiheille ovat vanhentuneet ja ne tulisi päivittää valtakunnallisesti yhteneviksi.

Terveysturvallinen maahantulo ja kaupunkien rajatoimet

Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä HUS ovat kehittäneet rajoilla tehtäviin terveysturvallisuustarkastuksiin nykylainsäädännön puitteita noudattavan pistokoemallin.

Jatkossa Helsingin ja Vantaan rajanylityspaikoilla, eli Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Helsingin satamissa saapuvat matkustajat jaetaan eri linjoille sen perusteella, millainen koronatodistus heillä on mukanaan.

Täyden rokotussarjan saaneiden sekä koronataudin viimeisen kuuden kuukauden aikana sairastaneiden koronatodistuksia tarkastetaan etenkin ruuhkatilanteissa vain pistokokein. Niukat sosiaali- ja terveydenhuollon resurssit kohdennetaan negatiivisen koronatodistuksen esittäviin sekä kokonaan vailla todistuksia saapuviin. Matalan ilmaantuvuuden maista saapuvia ei tarkasteta lainkaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.
Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.