Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tukea hoitoon pääsyn nopeuttamiseen

Uutinen

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRP) on myönnetty vuodelle 2022 Vantaan ja Keravan VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeelle 1 494 000 € hoitotakuun toteutumisen, koronavirustilanteen aiheuttaman palveluvelan purkamisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteuttamisen tukemiseksi.

Henkilö juo vettä urheilun lomassa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on osa VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankketta

VaKeHyva – Hyvät palvelut -hanke on Vantaan ja Keravan yhteinen hanke, joka kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja erityisesti heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien tarpeisiin. Nyt myönnetyllä rahoituksella palveluja aletaan kehittää HyväTerveyskeskus-, HyväPerhekeskus- ja HyväHyte-kehittämiskärjet edellä.

HyväTerveyskeskus-kehittämiskärki keskittyy terveyskeskuspalvelujen parantamiseen mm. etä- ja digipalveluja sekä moniammatillista työskentelymallia kehittämällä. HyväPerhekeskus-kehittämiskärjessä vahvistetaan nuorten mielenterveyspalveluja sekä vanhemmuuden tuen toimintamalleja. HyväHyte-kärjessä taas suunnitellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta Vantaan ja Keravan alueelle. Kaikki VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeen kehittämistyö liittyy kiinteästi jo käynnissä olevassa Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa tehtävään työhön.

Nyt myönnetty hankerahoitus on käytettävissä vuoden 2022 ajan. Suomen kestävän kasvun ohjelma jatkuu kuitenkin vuoteen 2025 saakka ja vuoden 2022 aikana VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeessa tehdäänkin myös suunnitelma kehittämistyön jatkolle Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella vuodelle 2025 saakka.

Vuoden 2022 aikataulu on tiukka ja hanketyö aloitetaankin mahdollisimman pian erityisen haavoittuvien ryhmien nykytilan selvityksellä, digitaalisten palvelujen kehittämistyön jatkamisella sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelutyöllä. Kehittämistyön käytännön toimenpiteet aloitetaan jo vuoden 2022 loppupuolella ja näitä on suunniteltu jatkettavan vuoteen 2025 saakka.

Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoiselta Next Generation EU -elpymisvälineeltä ja sen tavoitteena on tukea ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Kokonaisuudessaan ohjelman tavoitteet koskettavat koko yhteiskuntaa ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen on osa ohjelman laajempaa kokonaisuutta.

Hanketyöntekijöitä rekrytoidaan nopealla tahdilla. Seuraa työpaikkailmoituksiamme täältä!

Lisätietoja

Marja Veikkolainen

Vantaa-Kerava-sote: Asukkaan asialla- hanke
Hankepäällikkö
040 5939 201 marja.veikkolainen@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistusHyvinvointi