Tiedote koronavirustaudin tartunnanjäljityksestä Vantaan päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Uutinen

Koronavirus leviää väestössä endeemisesti eikä epidemiaa pystytä enää tartunnanjäljityksen keinoin merkittävästi rajaamaan. Myös koronatestauskapasiteetti on rajallinen, eikä laajamittainen tartunnanjäljitys nykyisillä tapausmäärillä tämänkään vuoksi ole mahdollista.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikön mukaan koronavirustartuntojen määrä on Vantaalla kasvanut nopeasti: viimeisen kuukauden aikana päivittäinen tapausmäärä on yli kymmenkertaistunut ja 14 vuorokauden ilmaantuvuus on noin 2 600/100 000. Koronavirus leviää väestössä endeemisesti eikä epidemiaa pystytä enää tartunnanjäljityksen keinoin merkittävästi rajaamaan. Myös koronatestauskapasiteetti on rajallinen, eikä laajamittainen tartunnanjäljitys nykyisillä tapausmäärillä tämänkään vuoksi ole mahdollista.

Resurssien lisääminen siten, että tartunnanjäljitys olisi vaikuttavaa, ei ole yhteiskunnan eikä terveydenhuollon kokonaistilanteen kannalta mahdollista. Tartunnanjäljitykseen käytettävät resurssit ovat poissa muualta, ja terveydenhuollon resurssit tulee nykyisessä epidemiatilanteessa kohdentaa vaikeaa koronavirustautia sairastavien hoitoon ja muihin terveydenhuollon tärkeisiin toimintoihin.

Koronavirustauti on lapsilla useimmiten lievä tai jopa oireeton, eikä oppilaitoksissa, kouluissa tai päiväkodeissa katsota tapahtuvan suuren tartuntariskin altistumisia. Taudin levitessä nopeasti, tulee päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa jatkuvasti eteen tilanteita, joissa osa lapsista ja/tai henkilökunnasta altistuu tartunnalle. Vastaavaa tapahtuu jatkuvasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös muualla kuin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Nykyisessä epidemiatilanteessa ei ole enää perusteltua eikä mahdollista asettaa kaikkia altistuneita karanteeniin, eikä enää jatkossa aseta ketään karanteeniin oppilaitoksissa, koulussa tai päiväkodissa tapahtuneen altistumisen perusteella. Poikkeuksellisen laajoissa ryvästymissä toimenpiteiden tarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti.

Täysi koronavirusrokotesarja suojaa hyvin vakavalta taudilta. Aikuisten ollessa kattavasti rokotettuja lasten koronavirustartuntoja ei ole mielekästä etsiä aktiivisesti eikä lasten oikeuksiin tule epidemian torjunnan nimissä puuttua. Koronavirustapauksia voidaan torjua päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa, kuten muitakin hengitystieinfektiosairauksia. Tärkeintä on, että sairaana jäädään kotiin. Lisäksi huolehditaan hyvästä yskimis-, niistämis- ja käsihygieniasta, 3. luokalta lähtien oppilaat ja opiskelijat sekä henkilöstö käyttävät maskeja, tuuletetaan huoneita säännöllisesti ja vältetään eri ryhmien yhdistelemistä.

Kaikkia Vantaan päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia on ohjeistettu lähettämään tiedote mahdollisesta altistumisesta opiskelijalle tai lapsen huoltajalle, kun ryhmässä olevalla henkilöllä todetaan koronavirustartunta ja hän on ollut tartuttavana oppilaitoksessa/koulussa/päiväkodissa. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Lapsia koskevia ohjeita: Lapset ja koronavirus - THL

Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla: vantaa.fi/koronavirus

Epidemian hidastamiseksi on tärkeää noudattaa yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, lähikontaktien vähentämisestä ja maskin käytöstä, sekä ottaa koronavirusrokote.
Tällä hetkellä 5-vuotiaiden ja sitä vanhempien on mahdollista saada koronavirustartuntoja vähentävä ja vakavalta koronavirustaudilta hyvin suojaava koronavirusrokotussarja. Rokotusajanvarauksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa koronarokotusaika.fi tai oman kotikunnan puhelinajanvarauksesta. Vantaalaiset voivat varata rokotusajan takaisinsoittopalveluna puhelimitse numerosta 09 5844 3030 (ma-pe klo 8–16). Lisätietoa koronavirusrokotuksista: vantaa.fi/koronarokotukset

Jos ilmenee koronavirukseen viittaavia oireita, tulee jäädä heti kotiin ja hakeutua testiin THL:n ohjeiden mukaan. Arvion näytteenoton tarpeesta ja testiajanvarauksen voi tehdä sähköisesti osoitteessa koronabotti.hus.fi. Testiajan voi myös varata Vantaan terveysasemien koronapuhelimesta ma-pe klo 8–18 ja la-su klo 9–16, p. 09 839 50070. Tulosta odottaessasi pysy kotona.

Avainsanat

PäiväkoditKoronavirusCovid-19Opiskelu