Tiedote opiskelijoille: Abeille tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen, penkkarit perutaan ja vanhojen tanssit siirretään

Uutinen

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijat

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut kokouksessaan 14.1.2021, että kaikille abiturienteille tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen 18.1.2021 alkaen kolmannen jakson loppuun asti. Abiturientteja ei velvoiteta lähiopetukseen, vaan he voivat valintansa mukaan osallistua lähiopetukseen tai etäopetukseen. Oppitunnit järjestetään niin, että lähiopetuksessa olevat ovat luokkatilassa ja etänä opiskelevat osallistuvat opetukseen verkkovälitteisesti. Abiturienteille tarjotaan mahdollisuus osallistua myös jakson päätösviikon opetukseen lähiopetuksena.

Kevään ylioppilaskokeisiin osallistuville suositellaan kahden viikon mittaista omaehtoista karanteenia ennen ylioppilaskirjoituksia. Ne abit, joilla on vielä puuttuvia kurssisuorituksia tai välttämättömän lähiopetuksen tarpeita, siirtyvät etäopetukseen viimeistään 1.3.2021 alkaen, jolloin heillä on mahdollisuus omaehtoisella karanteenilla turvata osallistumisensa 16.3.2021 alkaviin yo-kirjoituksiin.

Turvallisen lähiopetuksen järjestämistä lukioissa ohjaavat mm. seuraavat periaatteet:

  •  Yleisten hygieniaohjeiden noudattaminen
  •  Kasvomaskin käytön suosittaminen
  •  Ruokailun porrastaminen huomioiden turvavälit ja yleiset hygieniaohjeet
  •  Kaikkien koulun tilojen hyödyntäminen, jolloin turvaväleistä voidaan paremmin huolehtia.
  •  Rehtorin ohjeistuksen mukaisesti välituntien sekä kouluun saapumisen ja sieltä lähtemisen porrastaminen.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti, että helmikuussa pidettävät penkkarit abigaaloineen ja rekka-ajeluineen perutaan.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti myös, että vanhojen tanssit siirretään helmikuulta toukokuulle. Lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijat osallistetaan vanhojen tanssien järjestämisen suunnitteluun.

Vantaan kaupungin häiriötilannejohtoryhmä päätti 24.11.2020, että kasvomaskien jakelua laajennetaan toisen asteen oppilaitoksiin. Jos toisen asteen opiskelijalla ei ole varaa hankkia kasvomaskeja tai kasvomaski on unohtunut kotiin, voi opiskelija noutaa kasvomaskin oppilaitoksen osoittamasta pisteestä. Pääsääntö on edelleen, että opiskelija hankkii itse maskinsa.

Toivon lämpimästi, että mahdollisimman moni opiskelija ja henkilökunnan jäsen käyttää kasvomaskia.

Avainsanat

LukiotKoronavirusYlioppilaatOpiskelu