Vantaa etsii uusia palveluntarjoajia lasten ja nuorten harrastustoimintaan lukuvuodelle 2023–2024

Uutinen

Vantaan kaupunki järjestää lasten ja nuorten harrastustoiminnan kilpailutuksen kevään aikana. Harrastustoimijat valitaan kaksivaiheisella kilpailutuksella.

Lapset leikkivät pallolla koulussa.

Kilpailutus koskee Harrastamisen Suomen mallin mukaista toimintaa Vantaalla eli Harrastusten Vantaan peruskoululaisille tuottamia mieluisia ja maksuttomia harrastuksia. Harrastukset järjestetään heti koulupäivän yhteydessä joko koulupäivää ennen tai sen jälkeen. 

Harrastustoimijat valitaan kaksivaiheisella kilpailutuksella

 1. Ilmoittaudu palveluntarjoajaksi. Ensimmäiseksi palveluntarjoaja tekee osallistumispyynnön Tarjouspalvelussa. Tässä vaiheessa ei vielä sitoudu tilausmääriin. Ilmoittautumista palveluntarjoajaksi lukuvuodelle 2023–24 pyydetään 31.3. mennessä. Toimijoiden tilaajavastuutiedot tarkistetaan ilmoittautumisprosessin aikana. Tarjouskilpailuihin pätevät palveluntarjoajat hyväksytään toimittajarekisteriin. Tarjouspalveluun rekisteröityminen onnistuu Tarjouspalvelun verkkosivuilla.
 2. Vastaa tarjouspyyntöihin. Toisessa vaiheessa toimittajarekisteriin valitut palveluntuottajat pääsevät osallistumaan osa-aluekohtaisiin tarjouskilpailuihin. Tässä vaiheessa palveluntarjoajat voivat antaa tarjouksia eri harrastuksista. Pyynnöt lähetetään toimittajarekisterissä oleville palveluntarjoajille. Palvelutarjoajilta pyydetään muun muassa lukuvuosisuunnitelmat harrastuksista. Tarjouskilpailut järjestetään toukokuussa 2023.

Kilpailutus toteutetaan suomen kielellä. 

Harrastustoiminta on jaettu neljään osa-alueeseen, joiden sisällä tehdään harrastuskohtaisia kilpailutuksia. 

 • Osa-alue 1: Liikunnallinen harrastustoiminta
  (esim. jalkapallo, kiipeily, keilailu, jäälajit, kuntosali) 
 • Osa-alue 2: Taide- ja kulttuurinen harrastustoiminta 
  (esim. kuvataiteet, elokuva, animaatio, musiikki, tanssi, sirkus) 
 • Osa-alue 3: Muu harrastustoiminta
  (esim. tiede-, some-, partio-, ruoka- ja digitaaliset harrastukset) 
 • Osa-alue 4: Vammaisopetukselle suunnatut harrastukset
  (esim. taide ja kulttuuri, liikunta, monimuotoiset harrastukset) 

Kaikissa tarjouspalvelujärjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia Help Deskiin p. +358 20 766 1075, tuki@cloudia.fi.

Keskeisiä kriteerejä kilpailutuksessa 

Tarjottujen harrastusten tulee olla säännöllisiä, viikoittain tapahtuvia, laadukkaasti toteutettuja ja koko lukuvuoden kestäviä. Harrastustoiminnan toteuttajien valinnassa painotetaan ohjaajien ammattimaisuutta omalla osaamisalueellaan sekä kokemusta lasten ja nuorten parissa toimimisesta. 

Harrastuksen järjestäjän vastuulla on: 

 • ilmoittautumisten vastaanotto  
 • viestiminen harrastukseen osallistuvien lasten ja heidän huoltajiensa kanssa   
 • raportointi Vantaan kaupungille.

Kuka voi osallistua kilpailutukseen 

Harrastusten järjestäjinä voivat toimia urheiluseurat, yksittäiset taiteilijat ja taidekasvattajat, ammattimaiset taide-, kulttuuri-, ja liikuntatoimijat sekä muut ammattimaiset toimijat, joilla on kokemusta lapsille ja nuorille järjestetystä harrastustoiminnasta.  

HUOM! Toimittajarekisteriin jo hyväksyttyjen palveluntarjoajien ei tarvitse tehdä uutta osallisuuspyyntöä. Osallisuushakemus on kuitenkin tehtävä, jos toimintaa halutaan laajentaa tai vaihtaa uudelle osa-alueelle.  

Lue lisää ja tee osallistumispyyntö 

 • Lue lisää Harrastusten Vantaa -hankkeesta
 • Harrastusten Vantaan hankintailmoitus
  Tarjouspyyntö on julkaistu ainoastaan suomeksi. Kaikki kysymykset tarjouspyynnöstä tulee jättää Tarjouspalvelun kautta. 
 • Tarjouspalvelu-toimittajaportaali
  Tarjous jätetään Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Samalla sivulla voi tutustua tarjouspyynnön tarkkoihin tietoihin ja dokumentteihin.   
 • Rekisteröityminen Tarjouspalveluun
  Päästäksesi tutustumaan osallistumispyynnön tarkkoihin tietoihin, sinun tulee olla rekisteröitynyt Tarjouspalveluun.
 • Tarjouspalvelun käyttäjätuki (Cloudia Help Desk) 
  Kaikissa järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia Help Deskiin: p. +358 20 766 1075, tuki@cloudia.fi 
 • Liity myös Harrastusten Vantaan viestintälistalle
  Voit lisätä seuran, järjestön, yrityksen tai muun harrastustoimijan Harrastusten Vantaan postituslistalle. Tietosi jättämisen jälkeen saat tietoa toimijoille suunnatuista tulevista tapahtumista ja kilpailutukseen liittyvistä asioista. 

Avainsanat

Harrastukset