Vantaa luopuu Kaunialan sairaalan omistuksesta

Uutinen

Asiasanat

AsuminenTerveysAsukkaat

Vantaan kaupunki valmistelee parhaillaan Kaunialan sairaalan omistuksesta luopumista. Kaupunki myy sairaalan julkisen tarjouskilpailun kautta. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jolla sairaalan toimintaa voidaan tulevaisuudessa kehittää pitkäjänteisesti.

Kaunialan sairaala on voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiö tuottaa sairaalatasoista kuntoutusta ja vanhusten ympärivuorokautista hoivaa. Lisäksi yhtiö tuottaa vanhusten ja vammaisten kotipalveluja sekä avohoidon terapia- ja vastaanottopalveluja.

Maineikkaan Kaunialan sairaalan kehittämispotentiaali on huomattava. Koska sairaala sijaitsee Kauniaisissa eikä sairaalalle ole hyviä kulkuyhteyksiä Vantaalta, ei yhtiöllä kuitenkaan nähdä pitkällä aikavälillä asemaa Vantaan kaupungin palvelutuotannossa. Lisäksi toiminnan kehittäminen vaatisi merkittäviä kiinteistöinvestointeja, joihin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia lähivuosien muiden suurten investointitarpeiden takia. Tavoitteena on, että Kaunialan sairaalan toiminta siirtyisi omistajalle, jolla on taitoa, resursseja ja tahtoa kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Keväällä 2021 on kartoitettu eri vaihtoehtoja ja yhtiön toiminnasta kiinnostuneita tahoja. Asia etenee siten, että Kaunialalle tullaan hakemaan uutta omistajaa kesäkuun 2021 lopulla julkaistavalla hankintailmoituksella.

Yhtiön henkilöstöä on tiedotettu asiasta ja heille on järjestetty infotilaisuus, jossa on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä. Asiakkaita ja omaisia on myös tiedotettu erikseen yrityskaupan valmistelusta.

Lisätietoja

  •  Vantaan kaupunki, henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen 040 5705593 tai kirsi-marja.lievonen@vantaa.fi
  •  Kaunialan sairaala, toimitusjohtaja Mervi Ahlroth 050 374 2663 tai mervi.ahlroth@kauniala.fi

Avainsanat

SairaalatHallinto