Vantaalla ja Keravalla kehitetään keinoja vastata koronapandemian aiheuttamaan hoitovelkaan

Uutinen

Vantaalla ja Keravalla käynnistynyt EU-rahoitteinen hanke tähtää koronavirustilanteen aiheuttaman hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelan purkamiseen sekä hoitoon pääsyn parantamiseen kiinnittäen huomiota erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on myös tukea kansallisen sote-uudistuksen paikallista toteuttamista.

Äiti ja lapsi sorsien kanssa puistossa.

VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeessa pyritään edistämään mm. lapsille ja perheille suunnattujen sote-palvelujen saatavuutta.

Vantaan ja Keravan yhteinen VaKeHyva – Hyvät palvelut -hanke kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, ja sen rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä. Hankkeella on yhdyspintaa kansalliseen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan liittyvän Vantaa-Kerava -sote: Asukkaan asialla -hankkeen kanssa, jossa niin ikään kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten. VaKeHyva – Hyvät palvelut -hanke jatkaa ja täydentää Asukkaan asialla -hankkeessa aloitettua työtä palvelujen parantamiseksi sekä hyödyntää siinä kerättyä tietoa pyrkien vastaamaan erityisesti korona-ajan aiheuttaman hoitovelan asettamiin haasteisiin ja tunnistamaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevat kohderyhmät. Yhdessä hankkeiden korkeimpana päämääränä on luoda Vantaan ja Keravan asukkaille mahdollisimman hyvät palvelut oman hyvinvointinsa ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeessa on määritelty kolme kärkeä: HyväTerveyskeskus, HyväPerhekeskus ja HyväHyte. HyväTerveyskeskus-kärjen kehittämistoimenpiteet tähtäävät erityisesti hoitoon pääsyn parantamiseen sekä hoitovelan kaventamiseen kehittämällä toimintamalleja haavoittuviin ryhmiin kuuluvien asiakkaiden tarpeisiin. HyväPerhekeskus-kehittämiskärjessä edistetään erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palvelujen saatavuutta sekä palvelujonojen purkamista. HyväHyte-kärjessä puolestaan kehitetään toimintamallia, joka auttaa ammattilaisia ja asukkaita löytämään paremmin hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut. Lisäksi hankkeessa kehitetään hoitotakuun toteutumista edistäviä digitaalisia ratkaisuja, joiden on tarkoitus tehdä sujuvammaksi sekä asiakkaan palvelupolkuja että ammattilaisten työprosesseja.

Kehittämisen kärjet on valittu aiemmissa sote-uudistukseen liittyvissä hankkeissa ja hyvinvointialueella tunnistettujen tarpeiden sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman tavoitteiden pohjalta.

Kiireettömään hoitoon viikossa ja yhteydenotto sähköisesti

Vantaalaisen tai keravalaisen asukkaan kannalta hankkeen tavoitteen toteutuminen tarkoittaisi konkreettisesti esimerkiksi sitä, että yhä useampi pääsee kiireettömään hoitoon viikon kuluessa. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä hoitoon pääsy seitsemässä päivässä hoidon tarpeen arviosta toteutuisi 80 prosentissa hyvinvointialueen sote-keskuksista. Esimerkiksi heinäkuussa 2022 Vantaalla kiireettömään sairaanhoitoon pääsi 7 vuorokauden kuluessa yhteydenotosta 67 %:ssa tapauksista.  

Lisäksi hankkeen tavoitteiden toteutuessa yhä useampi asiakas voi ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon perinteisen puhelinyhteyden lisäksi chatilla tai erilaisten etäpalvelujen kautta: tähtäimessä on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 35 prosenttia kontakteista hoidetaan sähköisesti.

Syksyn aikana kehittämistyötä ja jatkosuunnitelmia

Kehittämistyötä edistetään syksyn 2022 aikana hankkeen eri kärjissä ripeällä aikataululla. HyväTerveyskeskus-kärki keskittyy syksyllä kehittämään uudenlaista palvelua mielenterveyshaasteita omaavien nuorten ja nuorten aikuisten auttamiseksi terveyskeskusten päiväpoleilla. Lisäksi tullaan selvittämään erilaisia yhteistyömalleja ja tekemään ketteriä kokeiluja yksityisen toimijan kanssa työttömien terveydentilan tukemiseksi ja jäljellä olevan työkyvyn selvittämiseksi. HyväPerhekeskus-kärjessä jatketaan Asukkaan asialla -hankkeessa aloitettua työtä perhepalvelujen vahvistamiseksi ja lisäksi mm. pilotoidaan Tempo Family -mallia musiikkiharrastuksen tukemiseksi perheissä. Nuorten mielenterveyttä edistetään tukemalla järjestöjä käyttämään nuorten mielenterveyteen liittyviä menetelmiä. HyväHyte-kärjen syksyllä alkavassa kehittämistyössä pyritään tekemään ennaltaehkäisevistä palveluista helpommin löydettäviä sekä asukkaalle että ammattilaiselle luomalla toimintamalli ja palvelualusta, johon kootaan paitsi kuntien, myös yksityisten tahojen sekä järjestöjen tuottamat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut.

Hankkeessa tehdään syksyn aikana myös nykytilaselvitys, jossa pyritään tunnistamaan alueen heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevat asiakasryhmät. Selvityksen pohjalta tullaan valitsemaan kehittämistyön kohderyhmät ja toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025.

Hankkeelle myönnetty noin 1,5 miljoonan euron rahoitus on käytettävissä vuoden 2022 ajan. Suomen kestävän kasvun ohjelma jatkuu kuitenkin vuoteen 2025 saakka ja loppuvuoden aikana VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeessa tehdäänkin myös suunnitelma ja haetaan rahoitusta kehittämistyön jatkolle Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella vuodelle 2025 saakka.

 

Lisätietoja

Johanna Hämäläinen

VaKeHyva – Hyvät palvelut -hanke
Projektipäällikkö
040 355 4744 johanna.hamalainen@vantaa.fi

Avainsanat

Hyvinvointialue