Vantaalla lisätään äidinkielen ja matematiikan opetusta

Uutinen

Asiasanat

KoulutusLapsiperheetOppilaat

1.8.2023 alkaen vantaalaiset eka- ja tokaluokkalaiset opiskelevat viikon aikana äidinkieltä ja matematiikkaa tunnin aiempaa enemmän. Myös erityisopettajien määrää lisätään.

Elokuusta 2023 alkaen vantaalaiset ekaluokkalaiset opiskelevat viikon aikana äidinkieltä yhden tunnin aiempaa enemmän. Myös kakkosluokkalaisille lisätään yksi viikkotunti matematiikan opiskeluun. Opetussuunnitelman sisältö ei kasva, vaan lisätyt oppitunnit käytetään nykyisen opetussuunnitelman sisältöjen opettamiseen. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden lukutaitoa ja matematiikan osaamista.

Elokuussa 2023 oppilaiden tueksi lisätään myös 33 erityisopettajaa vuosiluokille 1.-2. ja 7.-9.

Avainsanat

Peruskoulut