Vantaan päihdetilannekyselyyn saatiin ennätysmäärä vastauksia

Uutinen

Syksyllä 2020 Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa toteutettiin kaupunkien päihdetilannetta kartoittava verkkokysely. Tuloksissa nousi esille omalla asuinalueella koettu turvattomuus johtuen päihteidenkäytöstä aiheutuvasta uhkaavasta käytöksestä ja häiriökäyttäytymisestä. Joka toinen vuosi toteutettavaan päihdetilannekyselyyn vastasi yhteensä noin 8000 ihmistä, joista 1380 oli vantaalaisia. Vuoden 2018 päihdetilannekyselyyn vastasi 679 vantaalaista.

Vantaalla kyselyyn vastaajista 53 % oli sitä mieltä, että omalla asuinalueella käytetään liikaa päihteitä. Eniten havaintoja oli alkoholista, mutta lähes yhtä paljon huumeista. Alaikäisten päihteidenkäytöstä oli runsaasti havaintoja ja ehkäisevää työtä toivottiin kohdistettavan erityisesti lapsiin ja nuoriin. Lisäksi vastaajat ovat olleet huolestuneita läheisen alkoholinkäytöstä (41 %) ja myös läheisen tupakointi (28 %) sekä internetin käyttö (25 %) huolestuttivat.

Vantaan vastauksissa turvattomuuden tunnetta aiheutti eniten päihtyneiden ihmisten osalta huutelu, riitely, arvaamaton käytös ja uhkaava lähestyminen. Turvattomuuden tunnetta koettiin mm. bussissa, junassa, aseman seudulla sekä kauppojen ja ostoskeskusten edustoilla. Vuorokaudenajoista mainittiin eniten ilta- ja yöaika, mutta tiettyjä paikkoja vältetään myös päivällä. Edellä mainittujen syiden takia osa vastaajista kertoi, ettei halua liikkua ulkona ilta- ja yöaikaan. Ikäryhmistä turvattomuutta kokivat eniten nuoret aikuiset (57 %).

Alaikäisten kohdalla suurin osa päihdehavainnoista koski tupakointia ja alkoholinkäyttöä, mutta myös kannabiksen (27 %) ja muiden huumausaineiden (21 %) käyttöä oli havaittu. Kun vastaajilta kysyttiin keinoja päihdehaittojen ehkäisemiseksi, lapsille ja nuorille toivottiin lisää päihdekasvatusta, mielekästä tekemistä, kokoontumispaikkoja ja sitä että mahdollisiin ongelmiin puututaan varhain. Yleisesti toivottiin enemmän jalkautuvaa ja etsivää työtä, poliisin ja vartijoiden näkyvyyden lisäämistä sekä helpompaa hoitoon pääsyä.

Kyselyn tuloksia on käsitelty eri työryhmissä Vantaan kaupungin sisällä ja tietoa hyödynnetään tarvittavien toimenpiteiden tekemiseksi.

Vantaan kyselyyn vastaajia oli yhteensä 1380 (suomi 1368, ruotsi 11 ja englanti 4). Vastaajista 84 % oli naisia, 15 % miehiä ja muita 1 %. Eniten vastauksia saatiin 31–45-vuotiailta (41 %) ja vähiten yli 61-vuotiailta (5 %). Alueista eniten vastauksia saatiin Korsosta, Myyrmäestä ja Vapaalasta/Rajatorpasta.

 

Lisätietoja

Kati Tervo, erityissosiaaliohjaaja, ehkäisevän päihdetyön yksikkö, päihde- ja mielenterveyspalvelut, Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, puh. 040 593 9202, kati.tervo(at)vantaa.fi

Hanna Ahokas, palvelupäällikkö, päihde- ja mielenterveyspalvelut, Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, puh. 040 7165140, hanna.ahokas(at)vantaa.fi

Avainsanat

PäihteetKyselyt