Vantaan toisen asteen oppilaitokset kiinnostivat kevään 2022 yhteishaussa

Uutinen

Asiasanat

KoulutusAsukkaatNuoretOpiskelijatOppilaat

Yhteishaku lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) päättyi 22.3.2022.

Alustavien hakijatietojen perusteella kevään yhteishaussa Vantaan lukioihin ja Vantaan ammattiopisto Variaan haki ensisijaisesti yhteensä 2350 nuorta, joista 58 % lukiokoulutukseen, 38 % ammatilliseen koulutukseen ja 4 % tutkintoon valmentavaan koulutukseen. Vantaalla perusopetuksen päättää keväällä 2022 noin 2600 oppilasta. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvoitettuja hakemaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Asuinkunta tukee opiskelupaikan löytämisessä, mikäli nuori jää yhteishaussa ilman koulutuspaikkaa. 

Vantaan lukioiden erityislinjat kiinnostivat hakijoita 

Vantaan lukioihin ensisijaisia hakijoita oli hieman edellisvuotta enemmän, yhteensä 1369. Lukioihin hakeutuneiden sukupuolijakauma oli entistä tasaisempi. Ensisijaisesti hakeneista tyttöjä oli 51 % ja poikia 48 %. Hakijoita lukioihin oli tänä keväänä 1,02 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Vaskivuoren lukion tanssilinja oli lukioiden suosituin hakukohde, sinne ensisijaisia hakijoita oli 3,6 aloituspaikkaa kohden. Myös IB-linja kasvatti suosiotaan edelliseen vuoteen verrattuna. Ensisijaisia hakijoita IB:lle oli 2,6 aloituspaikkaa kohden. Yleislinjoista suosituin oli Tikkurilan lukiossa. Myös Helsingen, Lumon ja Vaskivuoren lukioiden yleislinjojen ensisijaisten hakijoiden määrät kasvoivat edelliseen vuoteen nähden.  

Variassa tutut alat kiinnostivat 

Vantaan ammattiopisto Varian tutkintoon johtaviin koulutuksiin oli 897 ensisijaista hakijaa. Ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden oli 1,01. Edellisen vuoden yhteishausta poiketen, aiemmin toisen asteen tutkinnon suorittaneet hakijat eivät olleet mukana perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa. Lentokoneasennuksen perustutkinto oli jälleen Varian suosituin hakukohde, sinne ensisijaisia hakijoita oli 3,7 aloituspaikkaa kohden. Myös sähkö- ja automaatioalan sekä pintakäsittelyalan ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Hiekkaharjun toimipisteen sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon oli 2,7 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden. Pintakäsittelyalalle ensisijaisia hakijoita oli 1,9 aloituspaikkaa kohden.  

Tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA) haettiin ensimmäistä kertaa yhteishaussa 

TUVA-koulutusta järjestetään Vantaalla 3.8.2022 alkaen ensimmäistä kertaa. Koulutusta järjestetään hallinnollisesti Varian alaisuudessa, mutta neljässä toimipisteessä: Varian Hiekkaharjun toimipisteessä, Tikkurilan lukiossa, Lumon lukiossa ja Vaskivuoren lukiossa. TUVA-koulutuksen luonteeseen kuuluu muuntautuminen tarpeen mukaan. Opintopolussa on haettavana TUVA-opintoihin 130 aloituspaikkaa. Niihin haki 84 ensisijaista hakijaa, joten uusi koulutus saavutti hyvin kohderyhmänsä. Jatkuva haku TUVA-koulutukseen käynnistyy heti yhteishaun tulosten saapumisen jälkeen kesäkuussa. 

Opiskelijavalinta 

Lukioihin, ammatilliseen koulutukseen ja perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin valittujen nimet julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022. 

Vantaan lukioiden hakijamäärät

Lukio

Aloituspaikat

ensisijaiset hakijat

hakijat per aloituspaikka

Lumon lukio

     

Yleislinja

197 113 0,57
       

Martinlaakson lukio

     

Yleislinja

 

139 137 0,99

Luonnontiedelinja

30 61 2,03

Draamalinja

7 3 0,43
       

Sotungin lukio

     

Yleislinja

86 63 0,73

Urheilulinja

58 60 1,03
       

Tikkurilan lukio

     

Yleislinja

386 446 1,16

IB-linja

30 78 2,60
       

Vaskivuoren lukio

     

Yleislinja

293 248 0,85

Medialinja

24 24

1,00

Musiikkilinja

33 58 1,76

Tanssilinja

7 25 3,57
       
Suomenkieliset lukiot yhteensä 1290 1316 1,02
       

Helsinge gymnasium

54 53

0,98

       
Kaikki yhteensä 1344 1369 1,02

 

Ammattioppilaitos Varian hakijamäärät

Opetusala

Aloituspaikat

ensisijaiset hakijat

hakijat per aloituspaikka

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 25 37 1,48
Autoalan perustutkinto 80 92 1,15
Elintarvikealan perustutkinto 24 22 0,92
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 20 11 0,55
Lentokoneasennuksen perustutkinto 16 59 3,69
Logistiikan perustutkinto 110 117 1,06
Pintakäsittelyalan perustutkinto 20 28 1,90
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, pk 22 5 0,23
Rakennusalan perustutkinto 66 51 0,77
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (Hiekkaharju) 40 109 2,73
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (Myyrmäki) 60 58 0,97
Talotekniikan perustutkinto 60 55 0,92
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 75 52 0,69
Turvallisuusalan perustutkinto 46 26 0,57
Hius- ja kauneudenalan perustutkinto,  44 23 0,52
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Koivukylä) 72 58 0,81
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Myyrmäki) 46 43 0,93
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 40 28 0,70
Matkailualan perustutkinto 25 13 0,70

Yhteensä

8,91 897 1,01

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Opetusala

Aloituspaikat

Ensisijaiset hakijat

hakijat per aloituspaikka

TUVA-koulutus  130 84 0,65

Avainsanat

YhteishakuToisen asteen koulutusLukiotVaria