Asukasraadit

Asiasanat

Demokratia ja osallisuusAsukkaat

Asukas- ja käyttäjäraadit ovat vantaalaisista koostuvia ryhmiä, jotka osallistuvat kaupungin palvelujen ja hankkeiden valmisteluun.

Asukas-, asiakas- ja käyttäjäraadit ovat vantaalaisista koostuvia ryhmiä, jotka osallistuvat kaupungin palvelujen ja hankkeiden valmisteluun ja kehittämiseen. Asukasraatityöskentely auttaa lisäämään ymmärrystä erilaisista ilmiöistä ja antamaan kaupunkilaisille vaikuttamismahdollisuuksia.

Asukasraadeissa asukkaita edustava joukko kokoontuu tapaamisiin keskustelemaan ja vaihtamaan näkemyksiään käsiteltävänä olevasta asiasta yleensä noin 2–4 kertaa ja lopputuotteena raatien tapaamisesta muodostuukin monesti julkilausuma, jolla asukkaat ilmaisevat tapaamisissa syntyneet ajatuksensa ja näkökulmansa kyseessä olevan asian valmisteluun.

Vantaan vaikuttajat -asukaskehittäjäryhmä

Vantaalle perustettiin keväällä 2021 asukaskehittäjäryhmä, josta muodostettavat asukasraadit toimivat osana eri toimialojen sekä toimialarajat ylittävien asiakokonaisuuksien valmistelu- ja kehittämistyötä. Asukaskehittäjäryhmä muodostettiin 2000 henkilön otannalla väestörekisteristä ja mukaan ilmoittautui yli 100 vantaalaista. Kesällä 2021 ensimmäiset asukasraadit käynnistyivät osana Osallistuva Vantaa -ohjelman, uuden valtuustokauden strategian sekä resurssiviisauden tiekartan valmistelua.

Vantaan vaikuttajat -kehittäjäasukasryhmän jäsenet osallistuvat kaupungin palvelujen valmistelu- ja suunnittelutyöhön. Kehittäjäryhmän jäsenistä koostetaan projektikohtaisia asukasraateja, joissa keskustellaan, harkitaan, kommentoidaan ja työstetään valmistelussa olevia suunnitelmia- ja projekteja. Raatien jäsenet valitaan kehittäjäryhmän jäsenten kiinnostuksen kohteiden perusteella sekä mahdollisimman hyvä edustavuus varmistaen. Haluamme vahvistaa kokemusta siitä, että vantaalaiset saavat äänensä kuuluviin ja kokevat kaupungin omakseen taustastaan, iästään ja elämäntilanteestaan riippumatta.

Kuntalaiselle asukaspooliin kuuluminen on oiva tapa vaikuttaa kaupungin tulevaisuuteen. Kaupungin viranhaltijat, luottamushenkilöt ja johto saavat puolestaan asukasraatien työn tuloksista arvokasta tietoa asukkaiden ajatuksista ja näkökulmista suunnittelu- ja päätöksentekotyötä varten. Vuoden 2021 asukasraatien teemat liittyivät mm. Vantaan tulevaan strategiaan, kestävään kaupunkikehitykseen, osallisuusohjelmaan ja hyvinvointiin.