Kaavoitusohjelma 2023–25 ja kaavoituskatsaus 2023

Asiasanat

Kaupunkisuunnittelu

Kaavoitusohjelmalla 2023 toteutetaan kaupunkistrategian painopisteitä: mahdollistetaan taloudellisesti kestävää ja elinvoimaista kaupunkia sekä hyviä asukaslähtöisiä palveluja, estetään eriarvoistumista ja varmistetaan hiilineutraalisuutta.

Myyr Yorkin Sporttikorttelit:, Hartela Etelä-Suomi Oy, JKMM Arkkitehdit Oy

Vantaan kaupunkikehittämisen pääpaino on valtuustostrategian mukaisesti kaupunkikeskustojen kehittämisessä. Keskustoja kehitetään monipuolisina asumisen, palveluiden ja työpaikkojen alueina. Kaavoituksella tavoitellaan kestävää maankäyttöä, kaupunkimaista korttelirakennetta ja viihtyisää lähiympäristöä, jossa jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne ovat luontevin tapa liikkua. Vuonna 2023 kaavoitettavasta uudesta asuntokerrosalasta yli 80 % sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeelle.

Lähivuosina uusi asuntokaavatuotanto painottuu Kivistöön, Myyrmäkeen ja Aviapolikseen, mutta myös Tikkurilassa, Hakunilassa ja Korsossa on suuria hankkeita. Työpaikkahankkeiden asemakaavoja valmistellaan yhteistyössä yritysten kanssa sekä yksityisille että kaupungin maille. Kaavoitusohjelmakauden erityisenä tavoitteena on lisätä pientaloasumisen kaavoitusta ja kehittää Vantaata kodikkaiden pientaloalueiden kaupunkina. Kaupungin kasvaessa on varmistettava myös riittävä palvelutonttien tarjonta. Kaavoitusohjelmaan sisältyykin useita kaavoja, joilla mahdollistetaan uusia päiväkoteja, kouluja ja muita palvelutiloja. Lisäksi varataan tilaa erilaisille keskustoja elävöittäville vapaa-ajan hankkeille.

Vantaan ratikan vaikutusalueella on käynnissä useita keskustojen kehittämisen ja täydennysrakentamisen mahdollistavia asemakaavahankkeita, minkä lisäksi ratikan katualueiden asemakaavoitus jatkuu.

Kaavoitusohjelman valmistelua ovat ohjanneet mm. seuraavat strategiset tavoitteet: 

  • Resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaa vuonna 2030
  • Kaupunkikeskustoja ja vanhoja lähiöitä kehitetään
  • MAL-tavoitteet toteutuvat (Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö)
  • Valmistuvien pientalojen määrä nousee 550 asuntoon
  • Vantaan ratikkakaupungin suunnittelu etenee kokonaisvaltaisesti kaupunginvaltuuston hyväksymien reunaehtojen mukaisesti.

Avainsanat

KaavoitusKaupunkikehitys