Ohjeita katujen ja vesihuollon suunnittelijoille

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluYhteistyökumppanit

Vantaan katujen ja vesihuollon suunnittelussa käytetään tiettyjä yhtenäisiä määrittelyjä ja piirustusmerkintöjä. Ohjeistoa on käytettävä kaupungin tilaamissa töissä, ellei erikseen ole muuta sovittu.

Putkitöitä Vaskivuorentien alla.

Katujen ja vesihuollon suunnittelu

Siltojen korjaussuunnitteluohjeet

Siltojen korjaussuunnitteluohjeet on toteutettu yhteistyössä Vantaan, Helsingin, Espoon ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

HSY:n ohjeet suunnittelijoille

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) johdoille eli putkille tulee varata riittävä suojaetäisyys, kun niiden läheisyydessä kaivetaan ja rakennetaan. Tutustu HSY:n ohjeisiin. 

Avainsanat

KadutPuistot