Tikkurilan kesäterassi

Tikkurilan kesäterassin kilpailutus on päättynyt. Kesäterassin sijainti on vaihtunut, kesäterassi sijoitetaan Kielotie 13:n tontille. Tavoitteena on avata terassi kesäkuun alussa.

Terassialue kaupungintalon edessä

Terassin sijainti vaihtui kaupungintalon taakse.

Tikkurilan kesäterassi kokoaa ihmisiä yhteen tänäkin kesänä.

Kaupunki järjesti keväällä kesäterassitoiminnasta avoimen kilpailun, jossa tavoiteltiin monipuolista ja laadukasta ruoka- ja juomatarjontaa sekä kaupunkikuvaan sopivaa toimintamallia. Kilpailuun osallistuneista parhaan toimintakokonaisuuden esitti Oy Mehtab Ltd, jossa yrittäjinä toimivat Gagandeep Singh ja Ranbir Sodhi. Kilpailutukseen osallistui yhteensä viisi tarjousta, joista kahden pisimmälle kehitetyn kanssa käytiin jatkokeskusteluja.

Kesäterassin sijainti on muuttunut aiotusta, se sijoitetaan Kielotie 13 tontille kaupungintalon taakse. Tarkemmin ratkaisuista kertoo tiedote

Kilpailutus päättynyt 22.4.2022

Kilpailutuksen kuvaus:
Vantaan kaupunginhallitus on päättänyt toteuttaa kesäterassin Tikkurilan Asematielle. Alue sijoittuu arvokkaaseen miljööseen kaupungintalon ja uuden kirkon väliin. Kaupunki etsii nyt alueelle toimijaa ja pyytää tarjouksia. Terassin maanvuokrasopimus tehdään toimijan kanssa kaudeksi 15.5.-31.8.2022.

Terassin tavoitteet

Urbaanilla terassitoiminnalla tavoitellaan elinvoimaa ja elävyyttä Tikkurilan keskusta-alueelle. Terassin tarkoituksena on tukea alueen kehittymistä monipuolisella tarjonnalla ja lisätä viihtyvyyttä ja kohtaamisia urbaanissa ympäristössä. Terassin konseptin ja ilmeen tulee kytkeytyä alueeseen ja Vantaa-brändiin.

Tikkurilan alue on kohtaamisten keskus jo vuosisatojen takaa. Suomen kolmanneksi vilkkaimman rautatieaseman kupeessa asutaan, opiskellaan, työskennellään, johdetaan kaupunkia sekä nautitaan paikallisesta kulttuurista. Alueelta löytyy vahvoja tarinoita, joiden toivotaan inspiroivan terassin ilmettä ja sisällöllistä konseptia.

Reunaehdot

Terassin tulee vahvistaa alueen positiivista kehittymistä ja tukea Tikkurilan keskustan kehittämisen strategisia tavoitteita saavutettavuudesta ja helppoudesta, kaupallisesta houkuttelevuudesta ja viihtyisyydestä. .

Terassilla on oltava säännöllinen aukioloaika sekä sen aukioloaikojen on myötäiltävä alueen tapahtumien aikoja. 

Terassin ruoka- ja juomatarjonnan tulee olla riittävän monipuolista ja laadukasta, esimerkiksi lähiruoka ja muu vastaava kestävän kehityksen mukainen tarjooman kokonaisuus katsotaan eduksi.

Tarjouksen sisältö

Tarjouksesta on käytävä ilmi tarjottavan terassin konsepti. Konseptin tulee sisältää vähintään

  • terassin kaupunkikuvallinen ilme kuvallisine tyyliesimerkkeineen
  • ruoka- ja juomatarjoilun sisältö
  • terassialueen toimijat ja selvitykset mahdollisista terassialueen kumppaneista (esim. kahden toimijan yhteisterassi on mahdollinen)
  • terassin alustava budjetti toiminta-ajalta
  • referenssikohteet vastaavien toimintojen järjestämisestä
  • suunnitelma ympäristöystävällisyyden sekä kestävän kehityksen toteuttamisesta.

Lisätietoja tehtävästä maanvuokrasopimuksesta löytyy liitteenä olevasta maanvuokrasopimusluonnoksesta. Sopimuksen osalta yksityiskohdat täsmentyvät neuvotteluissa.

Tarjoukset tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi viimeistään 22.4.2022. Viestin otsikkoon merkintä Tikkurilan kesäterassi.

Neuvottelut potentiaalisten tarjoajien kanssa käydään viikolla 17. Neuvotteluihin lähetetään erillinen kutsu. Neuvottelujen jälkeen arviointiryhmä tekee ehdotuksen valittavasta toimijasta. Päätös valittavasta toimijasta tehdään viimeistään viikolla 18. Kaupunki pidättää oikeuden olla valitsematta toimijaa kohteeseen annettujen tarjousten perusteella. Tarjoukset arvioidaan sen mukaan, miten tarjottava kokonaisuus tukee kaupungin terassille asettamia tavoitteita yllä esitettyjen kohtien Terassin tavoitteet ja Reunaehdot mukaisesti.

 

Kesäterassin sijainti kaupungintalon edessä

Tikkurilan terassi sopimusluonnos 8.4.2022

Lisätietoja

Henry Westlin

0400 417 436 henry.westlin@vantaa.fi

Lisätiedustelut ja kyselyt

Avainsanat

KadutPuistotKilpailut