Lupa tilapäisiin liikennejärjestelyihin

Asiasanat

LiikenneRakentaminen

Tilapäisten liikennejärjestelyiden toteuttamiseen tarvitset luvan kaupungilta, sillä yleisten katu- ja puistoalueiden käyttö työskentelyyn, tapahtumiin ja muuhun tavallisesta poikkeavaan toimintaan edellyttää aina kaupungin myöntämää lupaa.

Autojono ja tietyö.

Tilapäisten liikennejärjestelyiden toteuttamiseen Vantaan kaupungin kaduilla ja puistoissa tarvitaan aina lupa. Jos järjestelyt ovat osa laajempaa hanketta, voidaan ne hyväksyttää kyseisestä hankkeesta jätetyllä lupahakemuksella. Muussa tapauksessa järjestelyistä on jätettävä oma hakemuksensa. 

Hakemukseen tulee liittää tilapäisten liikennejärjestelyiden suunnitelma. Jos hanke toteutetaan vaiheissa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelmansa.

Lisätietoja

Katujen ja puistojen luvat

luvat@vantaa.fi

Yleisten alueiden lupiin liittyvät tiedustelut

Avainsanat

LuvatKadutPuistotTapahtumanjärjestäjät