Pyöräliikenne

Asiasanat

Liikenne

Pyöräliikenteen olosuhteita parannetaan Vantaalla jatkuvasti muun muassa rakentamalla lisää laadukkaita pyöräteitä ja pyörien pysäköintipaikkoja. Pyöräliikenne on myös kestävää ja päästötöntä.

Pyöräilijöitä ja kaupunkipyöräpysäkki Dixin edessä Tikkurilan keskustassa.

Vantaan sisäisistä matkoista noin 9 prosenttia tehdään pyörällä. Vantaa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, ja yhtenä keinona tavoitteeseen pääsyssä on pyöräilyn edistäminen. Pyöräliikenne on päästötön kulkumuoto, mikä parantaa ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Pyöräilyn laatureitit ja baanat

Vantaan tavoitteena on rakentaa pääkeskusten välille korkeatasoiset pyöräilyreitit eli baanat. Alkuun reitit toteutetaan niin sanottuina pyöräilyn laatureitteinä tai laatukäytävinä.

Laadukkaat pyöräreitit valmistuvat lähinnä nykyistä pyörätieverkostoa parantamalla. Muun muassa pyöräteiden päällysteitä uusitaan, reunakiviä madalletaan ja opastusta päivitetään. Laatureittejä huolletaan talvisin erityisen hyvin, jotta pyöräily olisi turvallista ja sujuvaa kaikkina vuodenaikoina.

Ensimmäiset pyöräilyn laatureitit ovat radanvarsilla Kivistössä sekä Tikkurilan ja Korson välillä. Seuraavaksi valmistuu suunnitelmien mukaan laatureitti Tikkurilasta Hakunilaan ja Tikkurilasta Kivistöön. Pyöräliikenteen laatureitit ovat katsottavissa Vantaan karttapalvelusta.

Pyöräilyn laatureitit esitettynä Vantaan karttapalvelussa.

Polkupyörien pysäköinti joukkoliikenneasemilla

Tikkurilan aseman eteläisessä alikulussa on pyöräilijöitä palveleva 160-paikkainen pyörien pysäköintihalli. Hallissa on kaksikerroksisia pyörätelineitä, joihin voi lukita pyörän rungosta omalla lukolla. Pyöräilijöiden käytössä on myös ilmapumppu ja pyöränkorjausteline työkaluineen. Pysäköintihalliin pääsee joka päivä klo 5.00–23.00 näyttämällä HSL:n matkakorttia oven vieressä olevalle lukulaitteelle.

Lisäksi joukkoliikenneasemien yhteydessä on liityntäpysäköintipaikkoja pyörille.

Kaupunkipyörät tarjoavat helpon liikkumismuodon

Vantaan kaupunkipyörät otettiin käyttöön kesällä 2019. Kaupunkipyöräkausi kestää huhtikuun alusta lokakuun loppuun.

Kaupunkipyöriä on 1000 ja asemapaikkoja 120. Asemista 100 on käytössä heti huhtikuun alusta, loput 20 asennetaan myöhemmin kevään aikana. Asemia on keskusta- ja työpaikka-alueilla Tikkurilan, Aviapoliksen, Myyrmäen, Kivistön ja Koivukylän suuralueilla.

Vantaan kaupunkipyörien rekisteröityminen ja käyttö tapahtuu Vantaan kaupunkipyörät -nimisen sovelluksen kautta. Sovellus ladataan sovelluskaupasta, jonka jälkeen noudatetaan sovelluksessa annettuja ohjeita.

Pyörien käyttöoikeuden voi lunastaa koko kauden ajaksi, viikoksi tai päiväksi. Lisäksi mobiilisovelluksella on mahdollista maksaa myös yksittäisestä matkasta. Kuhunkin tuotteeseen sisältyy valitun kauden aikana rajaton määrä korkeintaan 60 minuutin mittaisia matkoja.

Huomioithan, että kyseessä on eri järjestelmä kuin Espoossa ja Helsingissä, eikä pyöriä voi käyttää ristiin näiden kahden järjestelmän välillä. Vantaan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttö ei sisälly Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien kausimaksuun, vaan siitä maksetaan erillinen maksu.

Nykyiset järjestelmätoimittajien kanssa tehdyt sopimukset, joissa Vantaalla on oma järjestelmänsä ja Helsingillä ja Espoolla omansa, ovat voimassa vuoteen 2025 asti. Tämän jälkeen koko alueelle on mahdollista hankkia yhteinen järjestelmä.

HSL suunnittelee parhaillaan kaupunkipyöräpalvelun yhteistyömallia yhdessä jäsenkuntiensa kanssa. HSL:n hallitus tekee aikanaan päätöksen mahdollisen yhteisen palvelun hankkimisesta.

Vuoden vantaalainen pyöräilijä

Vantaan kaupungin Poljin-ryhmä palkitsee vuosittain Vuoden vantaalaisen pyöräilijän. Pyöräilyä ja jalankulkua edistävässä Poljin-ryhmässä on edustajia Vantaan kaupungilta ja Helsingin seudun pyöräilijät ry:stä (Hepo).

Palkittava voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Esimerkillisyys pyörällä liikkujana voi syntyä vaikkapa vakituisesta työ- tai koulumatkan pyöräilystä. Muita ansioita voivat olla esimerkiksi pyöräilyn edistäminen lähipiirissä tai osallistuminen pyöräilyn seura- tai järjestötoimintaan.

Palkittava valitaan verkossa annettujen ehdotusten joukosta. Palkitsemisen tavoitteena on nostaa pyöräilyä esille itsenäisenä kulkutapana ja hyötyliikuntana sekä motivoida vantaalaisia valitsemaan yhä useammin kestävä tapa liikkua.

Pyöräilystä saa myös merkittäviä terveyshyötyjä. Hyödyt tuntuvat jopa kukkarossa, sillä on laskettu, että pyöräliikenteen kaksinkertaistumisella nykyisestä saavutettaisiin vuosittain kahdeksan miljoonan euron terveyshyödyt Vantaan työikäiselle väestölle.

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet, kuten sähköpotkulaudat, ovat yleistyneet katukuvassa ja uudenlaisia liikkumisvälineitä on monia erilaisia. Laitteen ominaisuuksista riippuu, luetaanko käyttäjä jalankulkijaksi, pyöräilijäksi vai moottoriajoneuvon käyttäjäksi.

Mopoilu tapahtuu taajamissa ajoradoilla

Mopoilu on ohjattu Vantaalla taajama-alueiden kaduilla useimmiten ajoradalle, koska nopeusrajoitus on siellä alhainen ja kävelijöitä ja pyöräilijöitä on paljon.

Mopoilu on sallittu pyörätiellä vain, jos liikennemerkin lisäkilvessä on sallittu mopoille -teksti. Tällaisia pyöräteitä on lähinnä maanteiden varsilla. Sovita mopoiluvauhtisi sellaiseksi, että ehdit reagoida yllättäviinkin tilanteisiin.

Mopoille sallitut pyörätiet esitettynä Vantaan karttapalvelussa.

Avainsanat

Pyöräily