Osallistu ratikan suunnitteluun

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Voit osallistua Vantaan ratikan suunnitteluun useilla eri tavoilla. Jatkosuunnittelun aikana järjestetään muun muassa erilaisia tilaisuuksia ja kyselyjä asukkaille.

Asukkaat voivat osallistua eri suunnittelutasojen suunnittelun eri vaiheissa. Jatkosuunnittelusta järjestetään muun muassa erilaisia tilaisuuksia ja kyselyjä, joissa kaupunkilaiset voivat tuoda esiin omia näkemyksiään ajankohtaisista kysymyksistä. Tilaisuuksista ja kyselyistä löytyy tiedot OsallistuvaVantaa.fi-sivulta, jota päivitetään suunnittelun edetessä. Yleisötilaisuuksien materiaalit ja kysymykset ja vastaukset löytyvät myös OsallistuvaVantaa.fi-sivustolta.

Vuoden 2021 aikana suunnittelun taustaksi tietoa on kerätty pääasiassa kyselyjen avulla koronatilanteesta johtuen. Lasten ja nuorten mielipiteitä kerättiin ratikan suunnittelupelin avulla syksyllä 2021. Kyselyjen lisäksi asukastilaisuuksia on järjestetty verkossa ja hybriditilaisuuksina. 

Vaikuta nyt ratikan suunnitteluun

Vantaan ratikan suunnittelua tehdään kolmella eri tasolla: kaavarunko, asemakaavoitus ja katu- ja puistosuunnittelu. Suunnitelmia valmistuu vaiheittain.

Mielipiteet ja muistutukset

Ratikan suunnitelmista voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia. Mielipiteitä voi jättää katusuunnitelmaluonnoksista ja asemakaavojen valmisteluaineistosta. Muistutuksia voi jättää katusuunnitelma- ja asemakaavaehdotuksista.

Vaikutusmahdollisuudet ratikan suunnitteluun koottuna

Katusuunnitelmaluonnoksista voi jättää mielipiteitä 14 päivän ajan katusuunnitelmakyselyihin tai sähköpostitse ratikka@vantaa.fi. Asemakaavojen valmisteluaineistosta voi jättää mielipiteitä kirjaamoon 21 päivän aikana.

Tavoitteena on, että ratikan katusuunnitelmaehdotukset ja asemakaavaehdotukset olisivat nähtävillä yhtä aikaa, jotta kaupunkilaiset saivat parhaan mahdollisen tiedon suunnitelmien sisällöistä. Nähtävilläoloaika ratikan katusuunnitelmaehdotuksille ja asemakaavaehdotuksille on 30 päivää, minkä aikana muistutuksia voi jättää kirjaamoon.

Kaavarunkoluonnos esiteltiin kesällä 2022 ja se oli nähtävillä 30 päivää, minkä aikana mielipiteitä sai jättää kirjaamoon. Luonnosta esiteltiin myös asukkaille järjestetyissä tilaisuuksissa. Tutustu tallenteeseen, jossa esitellään kaavarunkoluonnosta!

Asemakaavat

Asemakaavojen valmisteluaineisto on esillä 21 päivää, minkä aikana niistä voi jättää mielipiteitä kirjaamoon. Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä 30 päivää, jolloin niistä voi jättää muistutuksia kirjaamoon.

Katu- ja puistosuunnitelmat

Katusuunnitelmaluonnoksia esitellään 14 päivää, minkä aikana niistä voi jättää mielipiteitä joko katusuunnitelmakyselyn kautta tai sähköpostitse osoitteeseen ratikka@vantaa.fi. Katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä 30 päivää, jolloin niistä voi jättää muistutuksia kirjaamoon.

Ratikan katusuunnitelmaluonnosten mielipiteistä kootaan vuorovaikutusraportit. Vuorovaikutusraportteihin kootaan katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja vastaukset niissä esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot. 

Infot asukkaille

Ratikan suunnittelu etenee vaiheittain. Asukkaille järjestetään syys- ja kevätinfot suunnittelun edetessä. Infoissa esitellään ajankohtaisen suunnittelun etenemistä ja kerrotaan myös ajankohtaisista vaikuttamismahdollisuuksista. Infojen materiaaleihin, tallenteisiin ja kysymyksiin voi tutustua osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Asukasinfojen lisäksi suunnittelun etenemisestä ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan Vantaan kaupungin asukaslehdessä ja uutiskirjeissä. Lisäksi tiedottamiseen Vantaan Sanomissa panostetaan vuonna 2022.

Suunnittelusta tiedotetaan aktiivisesti Vantaan ratikan sosiaalisen median kanavilla Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja Vantaan kaupunkiympäristön Facebook-sivuilla sekä YouTube-kanavalla. Vantaan ratikalta ilmestyy myös oma uutiskirje noin kuusi kertaa vuodessa.

Tietoa maanomistajille

Ratikan reitin varrella maanomistajia tiedotetaan erikseen kirjeitse katusuunnitelmien ja asemakaavojen etenemisestä.

Lakisääteisesti maanomistajia tiedotetaan katusuunnitelmien ja asemakaavojen nähtävilläolosta. Tavoitteena on, että katusuunnitelmaehdotukset ja asemakaavaehdotukset olisivat nähtävillä yhtä aikaa neljä viikkoa, minkä aikana muistutuksia ehdotuksista voi jättää kirjaamoon.

Lisäksi maanomistajat saavat erikseen kirjeitse tiedon myös katusuunnitelmaluonnosten ja asemakaavaluonnosten valmistumisesta. Myös luonnoksista voi jättää mielipiteitä kahden viikon ajan. Tarkemmat ohjeet mielipiteiden ja muistutusten jätöstä löytyvät suunnitteluun osallistumisen -osiosta. 

Maanomistajat saavat myös kirjeitse etukäteen tiedon siitä, milloin kaduksi muuttuvat alueet inventoidaan eli kaduksi muutettavalla alueella oleva omaisuus esimerkiksi kasvillisuus, parkkipaikat ja rakennukset ja niiden arvo kartoitetaan myöhempää kaupungin ostotarjousta varten. Inventoinnin tekee konsulttitoimisto kaupungin toimeksiannosta.

Inventoinnit käynnistyvät tammikuun lopussa 2022 ja etenevät vaiheittain reitin varrella vuoden 2022 aikana suunnittelun edetessä. Yhteensä korvausarviointeja tehdään noin 400 kiinteistölle reitin varrella.