Maatalousmaisemat

Kaupungin maatiloilla vantaalaiset saavat ulkoilla ja poimia kukkia tietyiltä maisemakukkapelloilta. Maisemapeltoja viljelemällä säilytetään maatalousmaisemien kulttuurihistoriallinen ja ekologinen arvo.

Auringonkukkia maisemakukkapellolla.

Viljelyn avulla vantaalainen kulttuurimaisema säilyy monilajisena, tuottavana ja elinvoimaisena. Viljelysmaiseman kulttuurihistoriallinen, ekologinen ja esteettinen arvo säilyy vain, jos maisemaa viljellään edelleen.

Osa kaupungin pelloista kuuluu myös kulttuurihistoriallisesti merkittäviin ympäristökokonaisuuksiin.

Maatalous- ja kulttuurimaisemanhoito

Kaupungin tavoitteena on hoidetun kulttuurimaiseman ylläpitäminen ja taajamakuvan rikastuttaminen sekä tehokas mutta ympäristöystävällinen toiminta. Viljelysuunnitelman lähtökohtina ovat viljelykierto, mahdollisimman laaja ympärivuotinen kasvipeitteisyys sekä maisemaa elävöittävien kukkivien viljelyskasvien käyttö.

Kaupungin maatiloilla kokeillaan myös uusia viljely- ja maisemanhoitotapoja. Pelloilla tehdään vuosittain muutamia viljelykokeita yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Kokeiden avulla pyritään löytämään uusia ympäristöystävällisempiä viljelymenetelmiä ja toimintatapoja.

Vantaan kaupungin alueella on vielä lähes 4000 hehtaaria peltoa, josta kaupungin omistuksessa on melkein 800 hehtaaria. Tästä peltoalasta vajaa puolet on kaupungin maatilojen hoidossa.

Kaupungin maatilojen pellot sijaitsevat lähinnä Länsi-Vantaan alueella ja toiminta tapahtuu Seutulassa sijaitsevalta Katrinebergin tilalta.

Maisemakukkapellot

Kaupungin maisemapelloilla kasvaa auringonkukkaa, ruiskukkaa, kehäkukkaa ja hunajakukkaa. Ensimmäiset auringonkukat ovat yleensä poimittavissa heinäkuun lopussa tai elokuun alkupuolella.

Pelloilla, joilta kukkia saa poimia omaan käyttöön, on poimintamahdollisuudesta kertovat kyltit. Muilta pelloilta ei kukkia saa mennä poimimaan.

Avainsanat

Luonnon monimuotoisuus