Ehkäisevä päihdetyö kouluissa

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijatOppilaat

Tälle sivulle on koottu Ehkäisevän päihdetyön yksikön tarjoamia palveluja ja vinkkejä koulujen päihdekasvatuksen tueksi.

Skeittaava nuori

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö tarjoaa Vantaan peruskouluille EHYT ry:n toteuttamia peli- ja päihdeaiheisia oppitunteja. Pelitaitotunteja pidetään 3.-luokille ja Hubu-päihdekasvatustunnit 7.-luokille tai vaihtoehtoisesti 8.-luokille. Nämä tunnit ovat kouluille maksuttomia. Ehyt ry:ltä tulee kouluille tarjoilla olevista tiedote säännöllisesti.

Valintojen stoori on tarinallinen päihdekasvatusmenetelmä 6.-luokkalaisille, joka toteutetaan Vantaalla moniammatillisena yhteistyönä. Valintojen stoorissa käsitellään alkoholiin ja nuuskaan sekä tunne- ja turvataitoihin liittyviä asioita.

Syksyllä 2021 toisen asteen oppilaitoksiin on tehty videoista koostettu Nuorten päihdefoorumi. Se sisältää 15-30 min puheenvuoroja, joita voidaan käyttää yhteisen keskustelun pohjana. Puheenvuoroissa käsitellään kannabista, mielenhyvinvointia sekä poliisin ja kokemusasiantuntijan näkökulmaa. Video linkit voit tilata ept@vantaa.fi

Alle on koottu järjestöjen nettisivuilta löytyvää materiaalia oppitunneilla hyödynnettäväksi. Koulujen työntekijät voivat myös pyytää ehkäisevän päihdetyön yksiköstä ideoita päihteisiin liittyvien teemojen käsittelyyn.

Tupakka

Menetelmiä tupakkateeman käsittelyyn eri luokka-asteille Fressisedu.fi -sivuilta.

  • Fressis: Tietoa ja vinkkejä tupakasta, nuuskasta ja terveellisistä elämäntavoista nuorille

Ehyt ry:n materiaaleja:

Alkoholi

Videoita keskustelun tueksi:

  • Ruusuvuoren koulun nuorten toteuttama Et ole ainoa video palkittiin Vantaan kaupungin ehkäisevän päihdetyön taitaja palkinnolla vuonna 2018. Videossa käsitellään vanhempien päihteiden käytöstä puhumista perheen ulkopuolisille.
  • Ehyt ry:n video: Tietoisku Alkoholi ja nuoret

Pelaaminen

Ehyt ry:n materiaalit:

Mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö MEKU:n julkaisema video Nettielämää - Se vaan pelaa

Mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö MEKUn alakoululaiselle suunnattu video Nettielämää - Pääsenkö porukkaan?

Riippuvuudet

Ehyt ry:n Päihdekasvatusvisoja eri teemoista opetuksessa hyödynnettäviksi:

  • Frankly-oppimispelissä pelaaja seikkailee kaupungissa ja juttelee eri ihmisten kanssa yrittäen auttaa heidän ongelmissaan. Se toimii parhaiten yläkouluikäisten kanssa. Pelin tarkoitus on herätellä keskustelua riippuvuuksista (rahapelit, alkoholi, huumeet).
  • Frankly-peli
  • Opettajan opas

Mediakasvatus

Kiusaaminen

Nuorten tekemä video kiusaamisesta ja siitä, kuinka ulkopuoliset puuttuvat asiaan sekä video, jossa ohjataan keskusteluun aiheesta.

Lisätietoja