Haku TEPPO-oppilaaksi

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijat

Keväällä 2022 haetaan lukuvuoden 2022-2023 toimintaan. Hakuaika on 7.3.-20.3.2022. Haku on koulukohtainen, ja hakea voivat oman koulun 7.-8.-luokkalaiset. Haku TEPPOon tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Hakeminen TEPPOon

Keväällä 2022 haetaan lukuvuoden 2022-2023 TEPPO-toimintaan. Hakuaika on 7.3.-20.3.2022. Haku on koulukohtainen, ja hakea voivat oman koulun 7.-8.-luokkalaiset. Haku TEPPOon tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Hakuprosessissa hakija ja hänen huoltajansa haastatellaan omalla koululla.

Kaikki TEPPOsta kiinnostuneet oppilaat voivat hakea TEPPOon. Tärkeintä on, että nuori on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun. Hakea voi, jos nuori katsoo hyötyvänsä erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista esimerkiksi jatko-opintopohdinnoissaan, kotoutumisessa tai jos oppilas kaipaa tukea tai vastaavasti lisähaastetta opintoihinsa. Tärkeää on myös se, että oppilaan perhe on sitoutunut työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen, sillä opiskelua tuetaan tiiviissä yhteistyössä kodin ja koulun välillä.

Haku TEPPOon

Huoltaja täyttää yhdessä nuorensa kanssa Wilma-hakulomakkeen huoltajan Wilma-tunnuksella. Lomaketta pääsee täydentämään koko hakuajan. Jos nuorella on voimassa oleva pedagoginen asiakirja, se näkyy Wilma-hakemuksella automaattisesti. Jos pedagogista asiakirjaa ei ole, koulun asiantuntija (esim. luokanvalvoja tai oppilaanohjaaja) kirjoittaa lyhyen selvityksen, jossa puolletaan tai ei puolleta valintaa TEPPOon. Selvitys näkyy huoltajalle Wilmassa lausunnon kirjoittajan asettaman päivämäärän jälkeen.

Hakuajan jälkeen hakijat ja heidän huoltajansa haastatellaan koulussa. Haastattelemassa on aina kaksi koulun opettajaa tai muuta asiantuntijaa. Tarvittaessa oppilasvalinnassa voidaan hyödyntää myös kokeilujaksoa työpaikalla, jos koulu katsoo sen tarpeelliseksi. Päätökset oppilasvalinnasta tehdään ja tiedotetaan hakijoiden huoltajille toukokuussa 2022. Päätökset perustuvat oppilaaksiottokriteereihin, hakulomakkeeseen kirjattuihin tietoihin sekä oppilaan ja huoltajien haastatteluun.

Lukuvuoden alettua TEPPOon on jatkuva haku, jos oman koulun TEPPO-toiminnassa on vapaita oppilaspaikkoja. Lisätietoja saa oman koulun TEPPO-opolta sekä rehtorilta.

TEPPO-haun tekemisen Wilma-ohjeet

Huoltajille ohje Wilma-hakemuksen täyttämiseen TEPPOon 2022.pdf(pdf, 288.07 KB)

 

Hakukriteerit TEPPOon

Avainsanat

PeruskoulutOppiminen