Hämeenkylän koulu - OPPILAAN OSALLISTUMINEN HARRASTUSTOIMINTAAN KOULUPÄIVÄN AIKANA

Asiasanat

Myyrmäen suuralueKoulutus

Mikäli oppilaalla on harrastus, jonka harjoitukset tms. ovat koulupäivän aikana koulutuntien päällä, tulee ottaa huomioon:

Perusopetuslaki 26 §

Oppivelvollisen on osallistuttava tämän lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen …
Opetuksen järjestäjän tulee seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Vantaan kaupungin linjaus:

Oppilaan tulee osallistua opetussuunnitelman mukaisille oppitunneille.

Tämä tarkoittaa sitä, että oppituntien aikana oppilaiden tulisi lähtökohtaisesti osallistua oppitunneille. Harrastuksia ei pitäisi järjestää oppituntien ajaksi, sillä se on vastoin perusopetuslain ja Vantaan kaupungin linjauksia. Siksi onkin tärkeää, ettei huoltaja sovi lasten harrastusten toimintaa oppituntien ajaksi. Toivomme myös, että huoltajat ottaisivat asian esille lastensa harrastusryhmissä tai joukkueissa, jotta niissä muistettaisiin perusopetuslain ensisijaisuus ja velvoittavuus.

On kuitenkin niin, että jotkut harrastusryhmät ja joukkueet järjestävät harjoituksensa koulupäivän aikana ja mikäli lapsi/nuori ei niihin osallistu, hänet pahimmassa tapauksessa erotetaan harrastusryhmästä tai joukkueesta. Siksi oppilaalle voidaan myöntää määräaikainen lupa olla oppitunneilta poissa tällaisen harrastuksen vuoksi.

Koululla ei kuitenkaan ole velvollisuutta lähteä räätälöimään opetusta harrastustoiminnan vuoksi. Mikäli oppilas on harrastuksen vuoksi poissa oppitunneilta, on tuona aikana tapahtuva oppiminen ja sen osoittaminen oppilaan ja hänen huoltajansa vastuulla. Mikäli oppilas laiminlyö harrastuksensa aikana läpikäydyn asian oppimisen, epää koulu luvan olla poissa oppitunneilta, josta eteenpäin poissaolot katsotaan luvattomiksi.

Mikäli haluatte, että oppilaalle myönnetään määräaikainen lupa olla poissa oppitunnilta harrastuksen vuoksi, edellytämme selvitystä, jossa ovat seuraavat asiat:

  • Oppilaan nimi ja luokka
  • Huoltajan nimi ja yhteystiedot
  • Mistä harrastuksesta on kyse
  • Mihin aikaan harjoitus järjestetään ja missä
  • Miten harjoitukseen siirtyminen on aikataulutettu ja suunniteltu, myös se mihin aikaan oppilas olisi harjoituksessa mikäli lähtisi vasta oppituntien jälkeen
  • Harjoituksen vetäjän, harjoituksen opettajan tai valmentajan allekirjoittama todistus siitä, että ko. oppilas osallistuu tuohon harjoitukseen tiettynä kelloaikana. Tämä voi tulla skannattuna.
  • Huoltajan maininta siitä, että hän ymmärtää että vastuu näin väliin jäävästä oppimisesta on oppilaalla ja hänen huoltajallaan.
  • Mille kalenterijaksolle lupa haetaan

Terveisin Hämeenkylän koulun rehtori Pasi Majasaari

Avainsanat

Harrastustoiminta