Aapo Happonen

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaa-Porvoo alueneuvottelukunta

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Laurea-ammattikorkeakoulun hallituksen varajäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista