Antti Suni

Titteli
Controller
Toimielin
Puolue
Liike Nyt
Sivu päivitetty:

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö, ovat kirjoittajan omia, eivätkä ne edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.

Antti Suni, varavaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Henkilökuva

Olen 37-vuotias Liike Nytin varavaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Vantaan Kivistöstä. Koulutukseltani olen tradenomi ja ammatiltani Controller. Viimeiset 12 vuotta olen tehnyt työuraani isoissa yksityisen sektorin organisaatioissa laskentatoimen ja raportoinnin asiantuntijatehtävissä.

Voit lukea lisää minusta osoitteessa anttisuni.fi

Kaupunginvaltuuston varajäsenet Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenistö